Afsnittet indeholder:

Spiludbydere skal foretage en risikovurdering af spilvirksomhedens iboende risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme.

Formålet med risikovurderingen er, at spiludbyderen skal have et anvendeligt værktøj, der giver spiludbyderen et overblik over og en forståelse for, hvor og i hvilket omfang spilvirksomheden er udsat for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme, og hvilke tiltag der er nødvendige for at begrænse risiciene herfor.

Det bemærkes, at spiludbyderens risikovurdering er forudsætningen for, at spiludbyderens forretningsgange, som bliver omtalt i J.A.11.11.3.2, kan anses for at være tilstrækkelige.

Spiludbyderen skal først og fremmest kende sin forretningsmodel for at kunne vurdere, hvilken iboende risiko spiludbyderen er udsat for i forhold til at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering. Risikoen kan ændres, hvis spiludbyderen ændrer sin forretningsmodel, og der kan således både være tale om en øget eller mindsket risiko som følge deraf. Spiludbyderens politikker, forretningsgange og kontroller er spiludbyderens mitigerende tiltag, dvs. de tiltag, som spiludbyderen iværksætter for at få en effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og terrorfinansiering. Den residuale risiko er den risiko, der kan være tilbage og dermed den risiko, som spiludbyderen løber for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.

Se hvidvasklovens § 7, stk. 1.