Afsnittet indeholder:

 

Spillemyndigheden har som tilsynsmyndighed i medfør af hvidvaskloven mulighed for at

  • udstede påbud,
  • give påtaler,
  • pålægge tvangsbøder og
  • overgive sager til politimæssig efterforskning.

Endvidere er Spillemyndigheden forpligtet til at offentliggøre visse reaktioner.