Definitionen af hasardspil følger den domstolspraksis, som er dannet på baggrund af STRFL §§ 203-204.

Efter pokerloven (POKL) er det muligt at få bevilling til at udbyde alle former for poker, herunder Texas Hold'em, Omaha og Stud Poker i turneringsform.

Se POKL § 1 og § 6.

Skatteministeren kan beslutte, at også andre spiltyper end poker kan udbydes efter samme regelsæt, dog alene i turneringsform. Denne mulighed er dog i øjeblikket ikke udnyttet (januar 2020).

Se POKL § 1, stk. 2.

Bemærk

En bevilling medfører ikke, at indehaveren kan drive erhverv med hasardspil. Dvs. at der ikke må optjenes et overskud, som følge af afholdelsen af pokerturneringerne.

Poker

Poker er et kortspil, som i almindelighed gennemføres ved en række spillerunder. Spillet kan fortsætte inden for en fastsat tid, indtil spillerne enes om at slutte, eller indtil kun én spiller er tilbage i spillet. Hver spiller skal søge at danne en pokerhånd á fem kort. I nogle pokervarianter kan spilleren udvælge sine fem kort fra et større antal kort, således at fx åbne kort på bordet kan indgå i spillernes pokerhånd. Af almindelige former for pokerspil kan fx nævnes:

  • Texas Hold'em.
  • Omaha
  • Seven Card Stud.
  • Five-card draw.

Turnering

Loven giver kun mulighed for pokerspil i turneringsform. Ved spil i turneringsform forstås efter loven, at flere deltagere spiller en række spillerunder om jetoner (spillemærker) eller point. Den eller de spillere, som opfylder på forhånd fastsatte kriterier for at vinde turneringen (som regel spilles der indtil én spiller har vundet alle jetonerne), vinder pengegevinster, som betales af en samlet turneringspulje, og som først udbetales efter turneringens afslutning.

Det er ikke muligt at opnå bevilling til at afvikle offentligt pokerspil som såkaldt "kontantspil" (hvorved forstås et spil, der afgøres efter hver enkelt spillerunde, modsat turneringsspil, der afgøres over en række spillerunder).

Desuden giver loven kun mulighed for offentligt pokerspil i turneringsform, som foregår på et nærmere angivet sted, hvor deltagerne fysisk befinder sig på samme tid. Pokerspil på internettet omfattes således ikke af reglerne i loven.

Herudover er det muligt at afholde en ranglisteturnering. Det er en forudsætning, at kvalifikationen til ranglisteturneringsfinalen skal foregå over mindst ti turneringer spredt over minimum fire uger, og at finalen skal afholdes senest tre måneder efter den første kvalifikationsturnering. Se POKL § 19, stk. 4.

Se også

Offentlighed

En pokerturnering omfattet af denne lov skal være offentlig. Det vil sige, at alle personer over 18 år som hovedregel skal gives adgang til at deltage i en turnering, som der er meddelt bevilling til efter reglerne i loven.

Hvad er ikke omfattet af loven?

Pokerspil, som ikke er omfattet af straffeloven, er heller ikke omfattet af lov om offentligt hasardspil i turneringsform. Poker, hvor der ikke spilles om økonomiske værdier, er således fx ikke omfattet af de regler, der beskrives i denne vejledning.