Afvikling af offentligt pokerspil i turneringsform må kun ske i henhold til forudgående bevilling udstedt af Spillemyndigheden.

Godkendes din ansøgning, får du udstedt en bevilling. Denne bevilling skal opbevares i hele gyldighedsperioden og skal kunne fremvises til Spillemyndigheden på anmodning herom.

Det bemærkes, at ansøger selv er ansvarlig for at indhente tilladelse fra ejeren af det lokale, hvori pokerturneringen skal afholdes. Udstedelse af en bevilling berører ikke en ejers beføjelser til at forbyde pokerspil på sin ejendom eller offentlige institutioners adgang til at forbyde, at en pokerturnering finder sted på institutionens område.