En meddelt bevilling til afvikling af offentligt pokerspil i turneringsform gælder for et nærmere angivet sted, og den eller de offentlige pokerturnering(er) må kun afvikles på den adresse, der er nævnt i bevillingen.

Det fremgår af bevillingen, hvor mange ugentlige turneringer der må afholdes på stedet, hvortil bevillingen er knyttet. Der kan maksimalt opnås bevilling til at afholde fem turneringer om ugen.

Bevillingen gælder for et tidsrum på maksimalt 2 år. Når denne periode er udløbet, bortfalder bevillingen, og der skal søges på ny.

Se også