Spillemyndigheden kan stille vilkår for bevillingen.

Bevillingen er betinget af, at den ansvarlige bevillingshaver overholder disse vilkår. Overholdes vilkårene ikke, kan Spillemyndigheden tilbagekalde bevillingen, undlade at forny bevillingen og/eller tage skridt til strafforfølgning af den ansvarlige bevillingshaver.

Se også

  • Afsnit J.A.19 Indgrebsmuligheder og sanktioner.