Spillemyndigheden udsteder bevilling til at afvikle offentlige pokerturneringer med en gyldighedsperiode på indtil 2 år. Når perioden er udløbet, bortfalder bevillingen, og der skal søges på ny. Der skal betales almindeligt gebyr for en ansøgning om fornyelse.

På ansøgningsblanketten (nr. 29.062) kan der sættes kryds i rubrikken "Fornyelse af bevilling" i de tilfælde, hvor en allerede udstedt bevilling er ved at udløbe. Det anbefales, at bevillingshaver søger i god tid, når en bevilling skal fornyes.

 

Se også