Ønsker bevillingshaver at ændre på en gældende bevilling, fx en forhøjelse af antallet af ugentlige turneringer, en ændring af turneringsstedet osv., skal bevillingshaver indsende en ansøgning om dette til Spillemyndigheden. En ændring må først gennemføres efter Spille-myndighedens godkendelse.

Ændringer, der medfører udstedelse af en ny bevilling, vil udløse nyt gebyr.

Se afsnit J.A.14.10 om gebyr.