I forbindelse med ansøgning om bevilling til at afvikle offentligt pokerspil i turneringsform skal der betales et gebyr per ansøgning på 1.000 kr. Vær opmærksom på, at der skal betales et gebyr for hvert sted, på hvilket der ansøges om at afvikle offentlige pokerturneringer.

Da gebyret betales for selve behandlingen af din ansøgning, skal gebyret være indbetalt senest samtidig med, at du indgiver din ansøgning. Der sker ikke tilbagebetaling af gebyret - heller ikke selv om ansøgningen ikke fører til en bevilling, eller du som ansøger frafalder den frem-sendte ansøgning.

Betalingen af gebyret kan ske med girokort eller ved bankoverførsel. På ansøgningsblanketten fremgår det kontonummer, som gebyret skal indbetales på. Dokumentationen for, at du har indbetalt gebyret, vil være den kvittering, som du har fået på posthuset eller i banken, og denne (en kopi er tilstrækkelig) skal være vedlagt ansøgningen.

Se BEK nr. 1540/2009 § 2.