Indhold

Hvis tilladelsesindehaver vælger at tilbyde spillerne en salgsfremmende foranstaltning, skal alle vilkår være oplyst på en klar og tydelig måde i umiddelbar tilknytning til tilbuddet. Udbetaling af en bonus til spilleren skal desuden ske uden videre, når vilkårene er opfyldt.

En salgsfremmende foranstaltning må ikke have en værdi af mere end 1.000 kr. Værdien beregnes på tidspunktet, hvor den salgsfremmende foranstaltning tildeles. For andre gevinster end kontantgevinster skal værdien beregnes af handelsværdien. Et krav om indskud på en spilkonto eller indsats i spil for at opnå en salgsfremmende foranstaltning skal svare til 100 pct. af værdien af den tildelte salgsfremmende foranstaltning.

 Er der til den salgsfremmende foranstaltning tilknyttet et gennemspilskrav, må dette højst være på 10 gange værdien af indskuddet på spilkontoen eller indsatsen i spillet sammenlagt med det tildelte beløb.

 Ved kommissionsbaserede spil gælder det særligt, at gennemspilskrav tilknyttet den salgsfremmende foranstaltning højst må udgøre halvdelen af kommissionen betalt af spilleren.

 Der må ikke være tilknyttet gennemspilskrav til gevinster vundet ved salgsfremmende foranstaltninger.

 Hvis der er tilknyttet gennemspilskrav til tilbuddet om en salgsfremmende foranstaltning, skal der gives et eksempel på beløbet, i den valuta spillet spilles i, der skal spilles for, før eventuelle gevinster kan hæves fra spilkontoen. Eksemplet skal oplyses på en klar og tydelig måde i umiddelbar tilknytning til tilbuddet.

 Spil, der kan anvendes i forbindelse med at opfylde kravene til den salgsfremmende foranstaltning, skal bidrage 100 pct. til at opfylde gennemspilskravet.

 Spilleren skal have minimum 60 dage til at opfylde eventuelle vilkår tilknyttet til udbetalingen af en salgsfremmende foranstaltning.

Endeligt gælder det, at salgsfremmende foranstaltninger ikke må gives til enkelte spillere på vilkår, som adskiller sig fra tilbud givet til andre spillere. En salgsfremmende foranstaltning skal derimod tilbydes til alle spillere, der spiller inden for samme fastlagte beløbsinterval eller som opfylder et andet kriterium. Beløbsintervallet eller et andet kriterium skal fastsættes, så den salgsfremmende foranstaltning tilbydes til mindst 100 spillere. En spillers inaktivitet ved tilladelsesindehaver må ikke være et udvælgelseskriterium ved tildeling af tilbud om salgsfremmende foranstaltninger.

Se bekendtgørelse om onlinekasino kapitel 9, bekendtgørelse om landbaserede væddemål kapitel 4 og bekendtgørelse om online væddemål kapitel 8 samt Spillemyndighedens vejledning om salgsfremmende foranstaltninger.

Ud over bestemmelserne om salgsfremmende foranstaltninger i disse bekendtgørelserne, skal spil markedsføres efter reglerne i spillelovgivningen samt dansk rets almindelige regler. Der kan i denne forbindelse især henvises til bestemmelserne herom i spilleloven, lov for Grønland om visse spil, samt markedsføringsloven.