Dato for udgivelse
18 Dec 2014 07:44
SKM-nummer
SKM2014.859.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
14-5163654
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
Amortisationsrente, rateopsparing, pensionsbeskatningsloven
Resumé

Rateopsparing i pensionsøjemed. Amortisationsrenten for 2015 er fastsat til 3,388 pct.

Reference(r)

Lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven) § 11 A, stk. 2 og 3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, C.A.10.2.2.4.1.


Ifølge pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 2, nr. 2, kan en kontohaver, før rateudbetalingen indledes, vælge et udbetalingsforløb med en årlig rateudbetaling, der udgør et beløb, som ved uændret rente i hele udbetalingsperioden vil resultere i lige store årlige rater.

Med henblik på fastsættelsen af den årlige rate, meddeles det herved, at amortisationsrenten for udbetalingsåret 2015 i henhold til pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 3, er fastsat til 3,388 pct.

Satsen er opgjort på baggrund af den af Finansrådet og Forsikring & Pension udmeldte rente for afkast af obligationer og pantebreve før skat, som svarer til den hidtidige nyplaceringsrente.