Indhold

I dette afsnit beskrives hovedregler og særlige kriterier ved opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater i spillehaller i Danmark.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel.
  • Særlige kriterier.

Hovedregel

Når der opstilles og drives erhverv med gevinstgivende spilleautomater i spillehaller, gælder de samme generelle kriterier, som ved udbud af spil i Danmark. Disse regler findes i SPILL kapitel 4.

Særlige kriterier

Ud over reglerne i SPILL kapitel 4, kan der ved afgørelsen af, om en tilladelse skal gives til opstilling af gevinstgivende spilleautomater i spillehaller, lægges vægt på

  • ordensmæssige forhold
  • spilstedets størrelse og placering.

Se SPILL § 31.

På denne baggrund hører Spillemyndigheden politiet i den politikreds, hvor spilstedet er tiltænkt etableret. Politiet afgiver en udtalelse, som Spillemyndigheden efterfølgende kan lægge vægt på i sin afgørelse af, om der skal udstedes tilladelse.

Hvis politiet har gjort indsigelser imod ansøgningen, sendes høringssvaret til partshøring hos ansøgeren. Ansøgeren har herefter mulighed for at fremsætte bemærkninger til indsigelsen indenfor 14 dage. Ansøgerens svar videresendes til politiet, som herefter har ret til at udtale sig endnu en gang. Først efter denne partshøring, og hvis der ikke foreligger nyt, træffer Spillemyndigheden en endelig afgørelse i sagen.

Åbningstider

Spillehaller kan holde åbent dagligt mellem kl. 07:00 og 24:00.

Spillehaller skal holde lukket mellem kl. 24:00 og 07:00.

Der må hverken befinde sig spillere i spillehallen eller være spilaktivitet på spilleautomaterne i tidsrummet mellem kl. 24:00 og 07:00.

Se SPILL § 23, stk. 1.

Krav om bestyrer

Hvis tilladelsesindehaveren ikke selv skal stå for den daglige drift som bestyrer, eller hvis tilladelsesindehaver er et selskab, skal der udpeges en bestyrer.

Bestyreren skal forud for sin tiltrædelse være godkendt af Spillemyndigheden.

Se SPILL § 37 og forarbejderne hertil.

Se også

  • Afsnit J.A.12.3.2 for mere information om bestyrer.

Skiltning

Ved indgangen til en spillehal skal der let synligt henvises til Spillemyndighedens hjælpelinje for ansvarligt spil, og det skal fremgå, at personer under 18 år ikke må få adgang til spillehallen. Udover dette skal Spillemyndighedens mærkningsordning anvendes ved indgangen til spillehallen.

Se BEK nr. 1289/2019 § 17 og § 19 og denne vejlednings punkt J.A.1.2 om Spillemyndighedens mærkningsordning.

Markedsføring

Ved markedsføring af spil på spilleautomater i spillehaller skal der oplyses om aldersgrænsen for adgang til en spillehal og Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil. Ved markedsføringen skal Spillemyndighedens mærkningsordning også anvendes.

Se BEK nr. 1289/2019 § 20 og denne vejlednings punkt J.A.15 om Markedsføring og Oplysningspligt.