Indhold

I dette afsnit beskrives hovedregler og de særlige kriterier ved opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater i restaurationer i Danmark.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel.
  • Særlige kriterier.
  • Maksimalt antal spilleautomater.

Hovedregel

Når der opstilles og drives erhverv med gevinstgivende spilleautomater i restaurationer, gælder de samme generelle kriterier, som ved udbud af spil i Danmark. Disse regler findes i SPILL kapitel 4.

Se også

  • Afsnit J.A.4 om de krav, der gælder for ansøgere for at udbyde spil i Danmark.

Særlige kriterier

Gevinstgivende spilleautomater kan kun opstilles i restaurationer med alkoholbevilling.

Se SPILL § 19, stk. 1.

Kopi af alkoholbevillingen skal vedlægges ansøgningen om opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater i restaurationen.

En tilladelse til opstilling og drift af spilleautomater i en restauration følger restaurationens alkoholbevilling og kan ikke løbe længere end alkoholbevillingen.

Hvis der søges om tilladelse til opstilling og drift af spilleautomater i en restauration med en midlertidig alkoholbevilling, udsteder Spillemyndigheden en tilladelse med gyldighed i et år.

Hvis en tilladelsesindehaver ønsker at fortsætte med opstilling og drift af spilleautomater i en restauration, hvor der har været ejerskifte, skal der indsendes en ny ansøgning om opstilling og drift af spilleautomater til Spillemyndigheden. En kopi af restaurationens alkoholbevilling skal vedlægges ansøgningen.

Tilladelsesindehaver skal orientere Spillemyndigheden, hvis alkoholbevillingen er bortfaldet eller er inddraget. Da tilladelsen følger alkoholbevillingen, må der ikke længere opstilles og drives spilleautomater i restaurationen. 

Hvis en restauration med tilladelse til opstilling og drift af spilleautomater skifter navn, skal dette meddeles til Spillemyndigheden.

Bemærk

En tilladelse til opstilling og drift af spilleautomater i en restauration bortfalder, hvis restaurationens alkoholbevilling inddrages eller bortfalder. Tilladelsesindehaveren skal give Spillemyndigheden meddelelse, hvis alkoholbevillingen er inddraget eller bortfaldet.

Se SPILL § 45, stk. 3.

Maksimalt antal spilleautomater

Der må maksimalt opstilles tre gevinstgivende spilleautomater i en restauration med alkoholbevilling.

Se SPILL § 19, stk. 2.

Se også

  • Afsnit J.A.12.2 om krav til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater

Skiltning

I nær tilknytning til spilleautomater opstillet i en restauration skal der let synligt henvises til Spillemyndighedens hjælpelinje for ansvarligt spil og det skal fremgå, at personer under 18 år ikke må spille på gevinstgivende spilleautomater. Udover dette skal Spillemyndighedens mærkningsordning anvendes i nær tilknytning til spilleautomater opstillet restaurationen.

Se BEK nr. 1289/2019 §§ 18-19 og denne vejlednings punkt J.A.1.2 om Spillemyndighedens mærkningsordning.

Markedsføring

Fra 1. april 2020 skal der ved markedsføring af spil på spilleautomater i restaurationer oplyses om aldersgrænsen for adgang til spil på spilleautomater i restaurationer og Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil. Ved markedsføring skal Spillemyndighedens mærkningsordning anvendes.

Se BEK nr. 1289/2019 § 20 og denne vejlednings punkt J.A.15 om Markedsføring og Oplysningspligt.