En godkendelse som bestyrer bortfalder, hvis han eller hun kommer under værgemål, samværgemål eller bliver umyndiggjort.

Se SPILL § 38, stk. 5, jf. § 26, stk. 1, nr. 2.