Dato for udgivelse
09 Jan 2015 10:25
SKM-nummer
SKM2015.25.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-0042774
Dokument type
Afgørelse
Emneord
Ejendomsvurdering, ejendomsværdi, grundværdi, omberegnet grundværdi, ubebygget areal
Resumé

Skatterådet genoptager ekstraordinært ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og ændrer vurderingen således:

1. oktober 2004:

Ejendomsværdi: 4.675.100 kr. ændret til 22.800 kr.
Grundværdi:   4.675.100 kr. ændret til 22.800 kr.
Omberegnet grundværdi: 3.427.500 kr. ændret til 16.000 kr.

                           

                    

  

 

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 175 af 23-02-2011 § 33, stk. 3, jf. lov nr. 925 af 18-09-2012 § 3 stk. 10.

 

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30-08-2013 § 6, § 9, § 13 og § 33 stk. 18.

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit A.A.8.6.


Ejendommen X har på vurderingstidspunktet 1. oktober 2004 et matrikulært areal på 2.285 m2 og er

ubebygget. I henhold til lokalplan kan den ikke bebygges.

Ved vurderingen pr. 1. oktober 2004 vurderes ejendommen som om, den kan bebygges:
Ejendomsværdi:   4.675.100 kr.
Grundværdi: 4.675.100 kr.
Grundværdi specifikation:
2.285 m2 * 60% á 3.410 kr. = 4.675.110 kr.
Omberegnet grundværdi i 2001-niveau:  3.427.500 kr.
Grundværdi specifikation:
2.285 m2 * 60% á 2.500 kr. = 3.427.500 kr.
Da ejendommen ikke kan bebygges, burde den have været vurderet således (som grønt område):
Ejendomsværdi:  22.800 kr.
Grundværdi: 22.800 kr.
Grundværdi specifikation:
2.285 m2 á 10 kr. = 22.850 kr.
Omberegnet grundværdi i 2001-niveau:  16.000 kr.
Grundværdi specifikation:
2.285 m2 á 7 kr. = 16.000 kr.

Skatterådet har efter indstilling fra SKAT ændret vurderingen pr. 1. oktober 2004 i overensstemmelse med ovenstående.

Begrundelse:

Da ejendommen ikke kan bebygges, har vurderingsmyndigheden fejlagtigt anvendt en for høj m2-pris ved ansættelsen af ejendomsværdien, grundværdien og den omberegnede grundværdi ved vurderingen pr. 1. oktober 2004.

Ændringen medfører en væsentlig nedsættelse af vurderingen pr. 1. oktober 2004.

Skattemæssig virkning:

Da ejer har anmodet om ekstraordinær genoptagelse den 12. december 2012, har Skatterådet givet afgørelsen skattemæssig virkning fra og med den 12. december 2009.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter