Spilleautomater skal tilsluttes Spillemyndighedens centrale overvågningssystem, således at spilleindsats og gevinstudbetaling på spilleautomater kan kontrolleres. Spilleautomater skal være indrettet på en sådan måde, at de ikke er funktionsdygtige, hvis de er frakoblet Spillemyndighedens overvågningssystem.

Overvågningssystemet skal etableres via et transmissionsnet, der leverer data fra hver enkelt opstillet gevinstgivende spilleautomat til Spillemyndighedens centrale overvågningssystem.

Den tekniske installation, der anvendes til at forbinde spilleautomaterne med overvågningssystemet, skal mindst en gang i døgnet sende fornøden information om de afviklede spil på spilleautomaten til Spillemyndighedens overvågningssystem. Den tekniske installation skal være tændt hele døgnet, medmindre der er givet tilladelse til andet af Spillemyndigheden.

Se BEK nr. 1289/2019 § 3.

Der stilles krav om, at et display, der er monteret på eller ved den tekniske installation, skal vise navne og de unikke numre på samtlige spilleautomater, som er tilkoblet enheden.

Det er tilladelsesindehaverens pligt at etablere en løsning, som kan levere data fra opstillede spilleautomater til Spillemyndighedens centrale overvågningssystem. Udgifterne til opkobling af den enkelte spilleautomat til det centrale overvågningssystem skal afholdes af tilladelsesindehaveren.

For Spillemyndigheden er det ikke afgørende, hvordan spilleautomaterne kobles op til overvågningssystemet. Det afgørende er derimod, at spilleautomaterne afgiver de ønskede oplysninger i en form, der kan kommunikere med Spillemyndighedens overvågningssystem.

Sammen med tilladelsen meddeler Spillemyndigheden tilladelsesindehaveren hovednummeret, der skal bruges ved opkobling til det centrale overvågningssystem.