Dato for udgivelse
04 Feb 2015 12:40
Dato for afsagt dom/kendelse
27 Jan 2015 10:49
SKM-nummer
SKM2015.94.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0213474
Dokument type
Bindende svar
Emneord
Ejendomsvurdering, omberegnet grundværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2005, med henblik på at ændre den omberegnede grundværdi.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 2 og 3.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 2 og 3,
Vurderingsloven § 13
Vurderingsloven § 33, stk. 16

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit H.A.3.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit H.A.5.2.


Ejer har anmodet om at få genoptaget den omberegnede grundværdi ved vurderingen pr. 1. oktober 2005, idet der er fejl i beregningsgrundlaget. Dette skyldes, at der ikke ved den omberegnede grundværdi er brugt det korrekte prisniveau. Den omberegnede grundværdi er foretaget i prisniveauet for 2005, men skulle have været foretaget i prisniveauet for 2001.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2005 ekstraordinært og vurderingen ændres således:

Grundværdi: 449.200 kr. ændres til 260.500 kr.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med den 29. januar 2009 for beregningen af grundskyld. 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter