Dato for udgivelse
17 Feb 2015 09:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Feb 2015 09:42
SKM-nummer
SKM2015.133.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
15-0453379
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Miljøafgifter
Emneord
Miljøbidrag
Resumé

I Den Juridiske vejledning 2015-1, afsnit E.A.7.18.5, er der angivet en forkert sats for miljøbidrag. Styresignalet retter denne forkerte angivelse af satsen for miljøbidraget, og oplyser den korrekte afgiftssats på 101 kr., der trådte i kraft den 1. april 2014.  

Hjemmel

Lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler § 3

Reference(r)

Skrotningsbidragsloven § 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit E.A.7.18.5.


Det fremgår af Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit E.A.7.18.5, at ejeren af en bil, der er indregistreret i Danmark, årligt skal betale et miljøbidrag på 60 kr. Der beregnes et bidrag pr. indregistreret bil. Se lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler med senere ændringer § 3.

Afgiftssatsen for miljøbidrag blev imidlertid pr. 1. april 2014 ændret fra 60 kr. til 101 kr.

SKAT skal herved meddele, at det korrekte miljøbidrag er på 101 kr. årligt, og at denne miljøbidragssats finder anvendelse fra den første ordinære opkrævning af forsikringspræmie efter lovens ikrafttræden den 1. april 2014.

Indholdet af dette styresignal vil blive indarbejdet i Den juridiske Vejledning 2015-2, afsnit E.A.7.18.5. Herefter er styresignalet ophævet.