Dato for udgivelse
18 May 2015 12:44
SKM-nummer
SKM2015.330.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
15-1462667
Dokument type
Styresignal
Emneord
TSS-cirkulære, ophævelse
Resumé

Dette styresignal ophæver TSS-cirkulære nr. 195 af 15. november 1994 (TSS 1994-195) om udstedelse af skattekort til personer uden fast bopæl i Danmark.

Reference(r)

-

Henvisning

TSS-cirkulære 1994-195


TSS-cirkulære nr. 195 af 15. november 1994 (TSS 1994-195) om udstedelse af skattekort til personer uden fast bopæl i Danmark ophæves. 

Cirkulæret drejer sig om processen for udstedelse af skattekort på papir til personer, der ikke har fast bopæl i Danmark og har statsborgerskab uden for EU/EØS. 

Cirkulæret ophæves, da det ikke længere er relevant.

 

 

 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter