Indhold

Dette afsnit indeholder:

 • Generelt om vilkår til indtægtsbegrænsede tilladelser til onlinekasino
 • Spillemyndighedens konkrete vurdering

Generelt om vilkår til indtægtsbegrænsede tilladelser til onlinekasino

Indtægtsbegrænsede tilladelser er omfattet af spilleloven, men er undtaget fra bekendtgørelserne hertil.

Ved udbud af onlinekasino drejer det sig om følgende bekendtgørelse:

 • BEK nr. 1274/2019 om onlinekasino.

Dette betyder, at en spiludbyder med en indtægtsbegrænset tilladelse skal leve op til bestemmelserne i spilleloven, men skal ikke opfylde krav, som følger af den ovennævnte bekendtgørelse. Fx skal en spiludbyder med indtægtsbegrænset tilladelse ikke opfylde de samme krav til levering af data til Spillemyndighedens kontrolsystem.

Udbud af spil under indtægtsbegrænsede tilladelser til onlinekasino er omfattet af hvidvaskloven med undtagelse af gættekonkurrencer, hvor deltagelse sker ved afsendelse af SMS eller lignende og hvor gættekonkurrencen indeholder elementer af tilfældighed og færdighed. Se BEK nr. 727/2017 § 1, nr. 5. Udbud af den førnævnte type SMS-gættekonkurrence er dog omfattet af reglerne om underretning i hvidvaskloven m.v. i tilfældet af, at spiludbyderen får kendskab til eller mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering i forbindelse med udbud af spil. Se BEK nr. 727/2017 § 2.

For at sikre, at en spiludbyder med en indtægtsbegrænset tilladelse overholder bestemmelserne i spilleloven, er der mulighed for at fastsætte særlige vilkår i de konkrete tilladelser efter SPILL § 32. Vilkår kan blandt andet blive stillet for at sikre, at spillet udbydes på en økonomisk og faglig forsvarlig måde, eller at børn og unge under 18 år ikke deltager i spillet. Se SPILL § 29 og SPILL § 34, stk. 1.

Spillemyndighedens konkrete vurdering

Hvilke særlige vilkår, der vil blive fastsat i den enkelte tilladelse, vil afhænge af en konkret vurdering.

I vurderingen kan blandt andet indgå følgende forhold:

 • typen af spil, herunder spillets omfang, udbredelse og karakter,
 • gevinsternes størrelse,
 • risikoen for at spillerne kan blive snydt,
 • hensynet til beskyttelse af børn og unge under 18 år,
 • spiludbyderens konkrete forudsætninger for at udbyde spil på en forsvarlig økonomisk og faglig vis, mv.

Der kan i den enkelte tilladelse blive fastsat en række vilkår efter en konkret vurdering. Der vil eksempelvis kunne være tale om vilkår vedrørende IT-udstyr, ændringer i spil/spiludbuddet, verificering af spillere, indretning af bogholderi, forebyggelse af manipulation i spil, markedsføring af spil, behandling af klager, tilslutning til ROFUS (Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere) samt anvendelse af digital signatur ved login til spilkonti mv.

De to sidstnævnte særlige vilkår vil ofte blive fastsat for udbydere af de typiske onlinekasinospil, men kan også blive aktuelle for udbydere af væddemål efter en konkret vurdering.

Alt efter hvilket spil der ønskes udbudt, vil der typisk ikke blive fastsat omfattende vilkår, hvis fx:

 • spillerens indskud er begrænset,
 • omsætningshastigheden i spillet er relativt lav,
 • antallet af potentielle deltagere i spillet er begrænset,
 • spillet er enkelt og overskueligt for spillerne,
 • spillet er nemt og overskueligt at kontrollere for Spillemyndigheden.

Eksempler på særlige vilkår, som kan blive fastsat i de indtægtsbegrænsede tilladelser

Onlinekasino spil (spilleautomater, roulette, baccaret, punto banco, black jack, poker, onlinebingo mv.)

Spillet bliver afviklet med høje indsatser og høj hastighed

Tilladelsesindehaver skal etablere tilslutning til Spillemyndighedens Register over Frivilligt Udelukkede Spillere. Ved oprettelse af en ny spiller skal tilladelsesindehaver konsultere registret for selvudelukkede personer for at påse, at den pågældende spiller ikke står opført i registret. Står en spiller opført i registret, skal oprettelsen af spilleren afvises. Tilladelsesindehaver skal ved spillerens login til spilsystemet konsultere registret for selvudelukkede personer for at påse, at spilleren ikke er blevet optaget i registret. Står en spiller opført i registret, skal spilleren nægtes adgang til at spille.

 

Hvis tilladelsesindehaver tilbyder spilleren en bonus for deltagelse i spil, skal alle vilkår være oplyst på en klar og tydelig måde i umiddelbar tilknytning til tilbuddet. Udbetaling af en bonus til spilleren skal ske uden videre, når vilkårene er opfyldt.

Spillet bliver afviklet med lave indsatser og lav hastighed

Vilkår om periodisk afrapportering af afsluttede spil med angivelse af indsatser og gevinster.

 

Vilkår om en erklæring om RNG'ens tilfældighedsgenerering.

 

Ved markedsføring af en SMS-gættekonkurrence skal det klart og tydeligt fremgå, hvem der har tilladelse til at udbyde SMS-gættekonkurrencen. Samarbejdspartnere, sponsorer m.v. må ikke fremstå som udbydere af en SMS-gættekonkurrence.