Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:19
Serienummer
S nr. 35
Resumé

Denne vejledning beskriver, hvordan almenvelgørende foreninger skal indberette oplysninger om modtagne gaver og ydelser, der er fradragsberettigede for giveren. 

Hvad er nyt?

I version 1.2: Styrelsesnavnet er rettet fra SKAT til Skattestyrelsen. Vejledningen (inklusiv skærmbilleder) er derudover uændret.

I version 1.1: Satserne for § 8 A gaver er ændret fra 14.800 kr. i 2014 til 15.000 kr. i 2015. Vejledningen er årstilrettet.

ISBN-nummer
978-87-417-0198-1
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen