Indhold

Dette afsnit handler om ændringer i moms- og afgiftstilsvar, der nu skal ske elektronisk via "Digital Ret Indberetning". Tidligere gennemførtes sådanne ændringer ved hjælp af efterangivelser afleveret på papir til Skatteforvaltningen.

Afsnittet indeholder:

  • Hvornår anvendes Digital Ret Indberetning
  • Retsvirkningerne af Digital Ret Indberetning.

Hvornår anvendes Digital Ret Indberetning

Der henvises herom til afsnit A.A.8.3.1.3.

Retsvirkningerne af Digital Ret Indberetning

Hvis Skatteforvaltningen ønsker at foretage en ændring af moms- og afgiftstilsvaret, skal Skatteforvaltningen gennemføre forhøjelsen ved en afgørelse, dvs. at Skatteforvaltningen inden udløbet af 3-års fristen i SFL § 31, stk. 1, skal udsende varsel med sagsfremstilling og forslag til afgørelse til den moms/afgiftspligtige (SFL § 19 og § 20), og afsnit A.A.7.4.5.

Hvis virksomheden selv opdager, at der er indberettet et forkert moms- eller afgiftstilsvar, kan virksomheden anmode Skatteforvaltningen om en ændring heraf via Digital Ret Indberetning. Når virksomheden har indberettet en ændring, er det en anmodning om genoptagelse af afgiftstilsvaret/godtgørelsen. Ændringen skal derfor behandles som en genoptagelsesanmodning, uanset om anmodningen medfører en forhøjelse eller en nedsættelse. Skatteforvaltningens behandling af genoptagelsesanmodningen er undergivet de almindelige sagsbehandlingsregler og frister. Skatteforvaltningens afgørelse kan som udgangspunkt ikke træffes efter udløbet af 3-årsfristen i SFL § 31, stk. 1. Dog har Skatteforvaltningen en frist på tre måneder efter udløbet af tre års fristen til at træffe endelig afgørelse. Se SFL § 31, stk. 1, 3. pkt. og afsnit A.A.8.3.1.1.2.