Dato for udgivelse
08 Dec 2015 08:24
SKM-nummer
SKM2015.759.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
15-3070665
Dokument type
SKAT-meddelelse
Emneord
Rentesats, restskat, overskydende skat, procenttillæg, procentgodtgørelse
Resumé

Rentesatser til beregning af renter og procenttillæg af restskat samt procentgodtgørelse på overskydende skat fastsættes hvert år i december. Nu er rentesatserne fastsat for indkomståret 2015.

Reference(r)

Opkrævningsloven § 7, stk. 2.
Kildeskatteloven § 59, stk. 1, 2. pkt.
Kildeskatteloven § 61, stk. 2, 2. pkt.
Kildeskatteloven § 62, stk. 2, 2. pkt.
Lov nr. 1562 af 20. december 2013, § 1

Henvisning

Årsopgørelse på SKAT.dk


Rentesatser for dag-til-dag rente og procenttillæg af restskat, samt til procentgodtgørelse på overskydende skat for 2015:

  • Renten for dag-til-dag rente for indkomståret 2015 udgør 2,2 procent i henhold til kildeskatteloven § 59 stk. 1, 2. pkt.
  • Renten for procenttillæg på restskat for indkomståret 2015 udgør 4,2 procent i henhold til kildeskatteloven § 61 stk. 2, 2. pkt.
  • Renten for procentgodtgørelse på overskydende skat for indkomståret 2015 udgør 0,5 procent i henhold til kildeskatteloven § 62 stk. 2, 2. pkt.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter