Indhold

Dette afsnit beskriver de opgaver, der skal udføres, hvor et særligt afgiftsforhold ikke har kunnet verificeres af en elhandelsvirksomhed eller Energinet.

Som anført under afsnit E.A.4.3.10.3 om verifikation, der foretages af elhandelsvirksomheder, skal elhandelsvirksomheden straks meddele den pågældende registrerede virksomhed (netvirksomheden), hvis det ikke har været muligt at verificere et særligt afgiftsforhold for et aftagenummer. 

Endvidere som anført under afsnit E.A.4.3.10.4 om verifikation, der foretages af Energinet, skal Energinet straks meddele den pågældende registrerede virksomhed og den pågældende elhandelsvirksomhed, hvis det ikke har været muligt at verificere et særligt afgiftsforhold for et aftagenummer. 

Netvirksomheden skal senest 15 hverdage efter modtagelsen af oplysning om manglende verifikation af et særligt afgiftsforhold for et aftagenummer meddele Energinet, at det skal sikres, at det særlige afgiftsforhold ikke gør sig gældende for aftagenummeret i datahubben fra et angivet tidspunkt (dato). Energinet skal på dette grundlag melde aftagenummeret ud af gruppen af aftagenumre i datahubben, som er registreret med det særlige afgiftsforhold.

Elhandelsvirksomheden er samtidig orienteret om resultatet af Energinets verifikation, hvorved elhandelsvirksomheden har mulighed for at informere elkunden og for at afklare eventuelle fejl og misforståelser.

Sideløbende skal netvirksomheden ved brug af uafhængige kilder undersøge, hvorvidt ovennævnte meddelelse til Energinet vil være berettiget. Dette er med til at beskytte elkunden mod fejlagtig afmelding.

En undersøgelse af et elvarmeforhold kan fx ske ved, at netvirksomheden kontakter kommunen vedrørende tvivl om en BBR-registrering.

Hvis netvirksomheden konstaterer, at nævnte meddelelse om afmeldelse til Energinet ikke vil være berettiget, skal meddelelsen ikke sendes til Energinet.

Hvis netvirksomheden eventuelt har sendt en meddelelse til Energinet før undersøgelsen, og netvirksomheden konstaterer, at meddelelsen ikke er eller ikke længere er berettiget, skal den registrerede virksomhed straks give kontrameddelelse til Energinet om, at meddelelsen skal ophæves med virkning fra et angivet tidspunkt. Dette skal Energinet efterkomme.

Se ELAL § 9, stk. 7.

I netvirksomhedens undersøgelse kan indgå de samme oplysninger fra uafhængige kilder som Energinet kan anvende. Det vil sige oplysninger henholdsvis fra registre i Energinet, Skattestyrelsens register over elafgiftsregistrerede virksomheder og BBR om boligenheder, som er opført som ferielejligheder til eget brug, sommerhuse eller helårsboliger med elopvarmning som hovedopvarmningskilde i BBR. Se ELAL § 9, stk. 8-10.

Bemærk

Afmeldes et særligt afgiftsforhold for et aftagenummer på baggrund af netvirksomhedens undersøgelse/tjek, er elhandelsvirksomheden endeligt afskåret fra at genindmelde det særlige afgiftsforhold.

Hvis det særlige afgiftsforhold bør genindmeldes, skal netvirksomheden gøre det. Netvirksomheden kan genindmelde det særlige afgiftsforhold, når der foreligger dokumentation for, at genindmelding er berettiget og kan finde sted.