SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2005.524.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse -glemte rentefradrag22-12-0515-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.530.LSRAktieavance - urealiseret fortjeneste ved flytning fra Danmark - Fratrædelsesgodtgørelse i form af brugt bil22-12-0509-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.521.LSRAndelsboligforening - sidste udlejede lejlighed overgået til andelsbolig - ejendomsavance22-12-0509-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.539.LSRKorresponderende fradrag i forbindelse med værdi af sportstøj modtaget som sponsorbidrag - genoptagelse22-12-0509-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.536.LSRArbejdsmarkedsbidrag - forfatterhonorar22-12-0509-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.522.LSREjendom overdraget fra selskab til hovedaktionær -ejendomsværdi/ kostpris22-12-0508-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.519.LSRLandbrug - udlejning af hetebokse - tidligere landsskatteretskendelse - forventningsprincip22-12-0508-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.499.ØLRPeriodisering - hensættelser - indtræden af skattepligt14-12-0506-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.546.LSRGave til datter fra forældre - et eller to bundfradrag22-12-0506-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.503.ØLRFri bil - flere biler15-12-0502-12-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.529.LSRMoms af opkrævning af gebyrer22-12-0502-12-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.502.VLRRentefiksering - hovedaktionær - mellemregning15-12-0502-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.501.ØLRToldtarifering - trehjulet scooter - Trike15-12-0501-12-05Told Dom
SKM2005.523.LSRTysk kapitalpension - privattegnet - fradrag22-12-0501-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.548.ØLRBestyrelsesmedlemmers ansvar - konkurs - ligelig fordeling til kreditorerne28-12-0501-12-05Told + Inddrivelse Dom
SKM2005.494.ØLRMomsfradrag - gulpladebil - anskaffelse09-12-0529-11-05Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.527.LSRSkattefri aktieombytning med ophørsspaltning af det modtagende selskab22-12-0528-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.495.ØLRAfskrivningsgrundlag - ombygning - lejede lokaler - interesseforbundne parter13-12-0525-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.493.HRRette indkomstmodtager - kommanditister - renteindtægt09-12-0524-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.532.LSRBegrænset skattepligt - svensk AB medicinalselskab22-12-0524-11-05Afgifter + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.492.ØLRRejseudgifter - Metroprojekt - midlertidigt arbejdssted - afstand- transporttid - arbejdstidens længde09-12-0523-11-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.479.LSRKommanditselskaber - skibe, der samarbejder i pool - bindende forhåndsbesked07-12-0521-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.489.VLRSkattemæssig omgørelse - rejsegodtgørelse07-12-0521-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.471.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - vindmølletillæg - skøn05-12-0518-11-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.528.LSRMoms af udgifter til ejendomsmægler22-12-0518-11-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.487.LSRMoms - fritagelse - forenings hovedformål ikke anset for fagforeningsmæssigt07-12-0518-11-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.518.LSRGaveafgiftsberegning - selskab stiftet ved apportindskud22-12-0517-11-05Afgifter Kendelse
SKM2005.525.LSRKontor i privatbolig22-12-0517-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.484.LSRMoms - fradrag for tab på debitorer - datterselskab07-12-0517-11-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.483.LSRFradrag for advokat- og revisorudgifter ved køb af datterselskaber07-12-0515-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.491.VLREjendomsavance - faktisk anskaffelsessum - dokumentation09-12-0514-11-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.540.LSRBefordring mellem hjem og arbejde22-12-0514-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.490.HRSalg af aktier - afståelsestidspunkt - køberet07-12-0511-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.500.HRVindmøller - køb eller leje af jord - afskrivning - tilbagekøbspligt14-12-0511-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.467.VLRRegistreringsafgift - demobiler og udlejningsbiler - leasing med tilbagekøbspligt - overvæltning28-11-0511-11-05Afgifter Dom
SKM2005.513.LSRArbejdsmarkedsbidrag - anmodning om tilbagebetaling efter udløb af ansøgningsfrist21-12-0511-11-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.466.HRRette indkomstmodtager - konsulenthonorar - hovedanpartshaver28-11-0511-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.538.LSRAvance ved salg af ejendom med blandet benyttelse22-12-0511-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.474.VLRMoms - holdingselskab - delvis fradragsret - fællesomkostninger06-12-0510-11-05Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.470.ØLRHovedaktionær - merløn - selskab afholdt private udgifter - objektiv udlejningsværdi - lejlighed05-12-0510-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.460.HRGenoptagelse - nye oplysninger18-11-0509-11-05Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.469.VLRMomsfritagelse - hovedsagelig flyvning i udenrigstrafik - fortolkning af fællesskabsbestemmelserne - erstatningskrav - delvis overvæltning05-12-0509-11-05Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.458.VLRMomsfradrag - generalomkostninger - børsintroduktion16-11-0507-11-05Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.541.LSRGaveafgift - ikke børsnoterede anparter fra forældre22-12-0504-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.531.LSRTilbagebetaling af tillægsafgift for privat anvendelse af varebil22-12-0504-11-05Afgifter Kendelse
SKM2005.535.LSRIndregistreringsbeskatning af varebil - blandet erhvervsmæssig/privat anvendelse22-12-0504-11-05Afgifter Kendelse
SKM2005.461.ØLRDen dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst - indkomst som kommanditist - fast driftssted - udbytte18-11-0504-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.533.LSRUgyldig ansættelse - forældelse22-12-0502-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.456.HRDomstolsprøvelse - uregistreret virksomhed - forsømmelse - erstatningsansvar uden for kontraktforhold - professionsansvar15-11-0502-11-05Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.550.ØLRInddrivelse - udlæg - arv30-12-0501-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Kendelse
SKM2005.464.VLRRestance - frivillig betalingsordning - betalingsevneberegning23-11-0531-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2005.480.LSRVedligeholdelsesudgifter afholdt i forbindelse med byfornyelsesprokelt - offentlig støtte07-12-0528-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.457.VLRVederlag - aktier eller lejemål15-11-0528-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.455.HRLejeværdi - egen lejlighed14-11-0527-10-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.462.BRSyn og skøn - værdifastsættelse - A og B aktier - tillægsspørgsmål22-11-0527-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.454.VLRMoms - salg af ferielejligheder - udgifter til ejendomsmægler14-11-0526-10-05Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.446.HRMoms - rejsebureauvirksomhed - datadrift - produktionsydelser01-11-0525-10-05Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.486.LSRYdelser ikke anset momsfritaget i tilknytning til hospitalsbehandling og pleje07-12-0521-10-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.450.VLREngelsk ejendomsprojekt - skattemæssig realitet - fradragskonto - kommanditister - afskrivningsgrundlag for købsomkostninger - anpartsreglerne.03-11-0520-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.482.LSRSalg af selskab - fradrag for bonus udbetalt til direktører i selskabet07-12-0520-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.477.LSRFradrag ikke godkendt for bonusbeløb - udlodning til aktionærkreds07-12-0520-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.448.ØLRMoms - overtagelse - igangværende byggeentreprise - entreprisesum og gældsforpligtelse02-11-0519-10-05Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.451.VLREjendomsavance - pristalsregulering af anskaffelsessummen - ejendomme erhvervet før 1975 - forbedringer - lovhjemmel04-11-0519-10-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.544.LSREnergiforbrug ikke godkendt i udendørs badeland samt i værestedsbygninger, pladsbelysnimng mv.22-12-0518-10-05Afgifter Kendelse
SKM2005.418.HRLejefiksering - selskab - beskatning af lejeværdi - hjemmel21-10-0518-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.481.LSRStiftelse af selskab - afholdte udgifter i forbindelse hermed ikke godkendt07-12-0513-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.409.HRBefordringsfradrag - erhvervsmæssig kørsel14-10-0512-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.488.LSRAfgiftspligtig værdi af køretøj - transportomkostninger07-12-0512-10-05Afgifter Kendelse
SKM2005.414.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperioden18-10-0511-10-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.485.LSRFradrag for moms af rådgivningsudgifter vedrørende salg af fast ejendom07-12-0511-10-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.404.HREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperioden12-10-0510-10-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.497.LSRElforsyningsvirksomhed - fradrag for overdækning nægtet ved opgørelse af skattepligtig indkomst13-12-0506-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.478.LSRMoms af husleje efter virksomhedens ophør07-12-0506-10-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.420.LSRStipendium modtaget i udlandet skattepligtigt i Danmark25-10-0505-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.401.HRTilskud - tab på fordring - fradrag for driftstilskud10-10-0505-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.413.VLRBeskatning fri bil - værdiansættelse - overgangsregel - anskaffelse før eller efter 29. marts 200018-10-0505-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.545.LSRFradrag for moms vedrørende udgifter til ombygning af kantine22-12-0504-10-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.400.HRGenoptagelse ved Skatteankenævnet - manglende udnyttelse af klagemulighed07-10-0503-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.520.LSRKonvertible obligationer - overkurslånsgevinst22-12-0530-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.445.ØLRRealrenteafgift - realisationssaldo - fordeling mellem forsikringsselskaber01-11-0529-09-05Afgifter Dom
SKM2005.399.HRDobbeltbeskatning - transparente selskaber - fiskefartøj i USA - bopæl i Danmark - lempelse07-10-0529-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.402.VLRInteressefællesskab - konsulentydelser - tilskud - bevisbyrde10-10-0528-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.406.ØLRRestskattetillæg - selskabsskat - ophør12-10-0522-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.403.ØLRBegrænset skattepligt - løn - arbejde udført i Danmark - udbytte - selskab i Gibraltar - rette modtager12-10-0521-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.415.ØLRFri bil - rådighed - ikke momsmæssig fradrag18-10-0521-09-05Moms og lønsumsafgift + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.436.LSRFradrag for tab på fordring - formalitet27-10-0516-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.394.HRElafgift - godtgørelse - kommunal gadebelysning - serviceselskab04-10-0516-09-05Afgifter Dom
SKM2005.397.LSRLevering af olie ikke anset afgiftsfritaget07-10-0516-09-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.396.LSRFuld skattepligt ved fraflytning fra Danmark07-10-0514-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.437.LSRVærdi af fri bolig27-10-0513-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.514.LSRGolfklub - momsfritagelse21-12-0513-09-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.389.ØLRMoms - forelæggelse EF-domstolen - billeasing - beskatningssted for brændstofleverancer28-09-0509-09-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.393.ØLRSalg af goodwill - eget selskab30-09-0509-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.425.LSRTildeling af Warrants som led i ansættelsesforhold. Erhvervelsestidspunkt25-10-0509-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.379.ØLRSkattepligtig indkomst - arv - pengeoverførsel fra udlandet - bevisbyrde16-09-0507-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.407.LSRBindende forhåndsbesked - fuld skattepligt til Danmark13-10-0502-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.438.LSRVærdi af fri bil27-10-0502-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.434.LSRAfskrivning på goodwill27-10-0502-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.433.LSROphør af selskab herunder fradrag for tab på goodwill27-10-0502-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.537.LSREjendom overgået til erhverv/virksomhedsordningen - indskud og hævning22-12-0502-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.421.LSRFraflytningsbeskatning i medfør af ophør af skattepligt25-10-0501-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.435.LSRSocialpædagogs deltagelse i kursus vedrørende familieterapi27-10-0501-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.395.ØLROvergang til anden beskatningsform - andelsbeskatning til foreningsbeskatning05-10-0501-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.427.LSROmlægning af regnskabsår25-10-0501-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.426.LSRBindende ligningssvar - afvisning25-10-0501-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.371.HRTinglysningsafgift - ejerpantebrev - overgangsregler07-09-0526-08-05Afgifter Dom
SKM2005.442.LSRRentefiksering af tilgodehavende mellem selskab og dets datterselskab27-10-0526-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.422.LSR"Avis" anset for momsfritaget25-10-0526-08-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.385.VLRForældelse af skattekrav - tidligere overskydende skat - henstand27-09-0525-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2005.405.ØLRFogedret - udlagte effekter - ejerforhold - hjemvisning12-10-0525-08-05Inddrivelse Kendelse
SKM2005.423.LSRArbejdsmarkedsbidrag, udstationering som projektleder i udlandet25-10-0524-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.378.VLRTold - tarifering - pressostater15-09-0524-08-05Told Dom
SKM2005.428.LSRFairnes opinion ved moderselskabs tilbud om køb af selskabets aktier25-10-0524-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.370.ØLRSukkerroer - anskaffelse af kvote - driftsudgift eller indkomstkilde07-09-0523-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.377.VLREnergiafgift - godtgørelse - rustbeskyttelse14-09-0523-08-05Afgifter Dom
SKM2005.368.HRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskab - pizzeria01-09-0516-08-05Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.439.LSRBeskatning af bonus i optjeningsåret eller i udbetalingsåret27-10-0515-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.375.ØLRUdeblivelsesdom - forældelse09-09-0512-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.374.VLRBeskatning - honorarindtægt - goodwill08-09-0512-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.358.ØLROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering - 3 instanser30-08-0512-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.364.LSRMomsafgiftsfritagelse - friskoles afholdelse af julestue31-08-0510-08-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.338.VLREjendomssalg - næring - selskab - udlejningsejendom - ejertid 17 år10-08-0505-08-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.472.LSRGrundlag for beregning af værdi af fri bil05-12-0503-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.441.LSRSalg af ejendom til underpris27-10-0522-07-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.361.LSRVedligeholdelsesudgifter vedr. udlejningsejendomme erhvervet ved arveudlæg med succession31-08-0521-07-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.365.LSRUgyldighed pga. sagsbehandlingsfejl - overdragelse af grundstykker mellem 3 søskende med forskellige skatteansættende myndigheder31-08-0518-07-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.362.LSRVærdi af egne varer herunder tobak31-08-0513-07-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.440.LSRTinglysningsafgift - allonge til pantebreve - inddragelse af yderligere fast ejendom under pantet - efteropkrævning27-10-0511-07-05Afgifter Kendelse
SKM2005.424.LSRErhvervsdrivende fond der driver behandlingshjem ej lønsumsafgiftsfritaget som social forsorg og bistand25-10-0511-07-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.398.BROmstødelse - konkurs07-10-0508-07-05Inddrivelse Dom
SKM2005.331.HRSkønsmæssig ansættelse - sagsomkostninger09-08-0507-07-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.301.HRStutteri - erhvervsmæssig virksomhed07-07-0504-07-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.319.ØLRVirksomhedsophør - fradrag for positiv driftsmiddelsaldo - tidspunkt for fradrag18-07-0501-07-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.367.LSRGevinst på gæld ved gældskonvertering - koncernforbundne selskaber31-08-0530-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.327.ØLRDeltidslandbrug - fradrag for underskud - syn og skøn04-08-0530-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.318.HRSkattefri rejsegodtgørelse - midlertidigt arbejdssted - afstand 60 km - overnatning i campingvogn18-07-0530-06-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.317.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - over 1400 m2 - værdiforringelse18-07-0530-06-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.295.ØLRAmbi - forældelse - 1908-loven - erstatningsansvarlig for tab07-07-0530-06-05Afgifter Dom
SKM2005.316.ØLRSkønsmæssig fastsættelse - moms og A-skattetilsvar - negativt privatforbrug15-07-0529-06-05Moms og lønsumsafgift + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.315.ØLRStraksafskrivning - Edb-udstyr - anskaffelse til forsøg og forskning15-07-0529-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.376.VLRDIS - dansk skib - befordring af personer - lempelsesberettigelse13-09-0528-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.366.LSRSkattefri virksomhedsomdannelse - flere ejere - udligning af negativ anskaffelsessum31-08-0528-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.323.VLRDansk-Tysk dobbeltbeskatningsoverenskomst - skattearrangement - investeringsbeviser28-07-0528-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.293.LSRKomplementarselskab - underskud i kommanditselskaber - fradragsbegrænsning for kommanditist - beplantning og vildthegn07-07-0528-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.307.VLRDriftsudgifter - lånebil - fri bil08-07-0527-06-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.314.ØLRErhvervsmæssig virksomhed - erhverv eller hobby - befordringsfradrag14-07-0524-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.313.VLRAkupunktør - indtægtskonti Gibraltar - kursus - alternative behandlere - konsulentydelser fra England14-07-0524-06-05Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.359.LSRGenbeskatning af underskud - udenlandske datterselskaber31-08-0523-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.321.ØLRTabskaution - selskab - afkald på regreskrav - eksistens af fordring22-07-0523-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.302.LSRLandbrugsejendom - opgørelse af avance - forbedringsudgifter - driftsbygninger/stuehus07-07-0523-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.386.ØLRTinglyst skadesløsbrev - udlæg - flere ejere af ejendom - fordeling af salgsprovenu27-09-0521-06-05Inddrivelse Dom
SKM2005.305.VLRFiskekutter - salg af ideel andel - virksomhedsophør eller salg driftsmidler08-07-0520-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.392.ØLRTilbagebetaling af moms - havneudgifter - opkrævet med urette - overvæltet - ikke ugrundet berigelse30-09-0517-06-05Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.341.HRMoms - selvstændig økonomisk virksomhed - husleje efter virksomhedsophør - udtalelse fra EF-domstolen12-08-0517-06-05Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.291.LSRAktieløn - annullering af køberetter - supplerende tegningsretter - Bindende forhåndsbesked SKM2002.658.LR07-07-0517-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.275.HRSkønsmæssig ansættelse - privatforbrugsopgørelse - personindkomst22-06-0517-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.309.ØLR10-mandsprojekt - dokumentation for udgifter - realitet i projektet11-07-0516-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.304.VLRArbejdsgiveransvar - danske lov 3-19-208-07-0515-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2005.297.LSRRejse-og opholdsudgifter - bopæl Sjælland arbejde Jylland - afrejsetidspunkt fra bopæl07-07-0515-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.281.VLRTilsidesættelse af overdragelsessum - interesseforbundne parter23-06-0515-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.300.LSRAlmen praktiserende læges fagforeningskontingent - interessentskab - ligningsmæssig genoptagelse07-07-0514-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.288.HRFradrag - overdragelse - del af virksomhed.06-07-0514-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.306.ØLRLempelse for dobbeltbeskatning - personfradrag - rækkefølge08-07-0513-06-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.292.LSRDelsalg af ejendom - genanbringelse af fortjeneste - ejendom erhvervet successivt07-07-0513-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.308.VLRStutteri - erhvervsmæssig virksomhed - fradrag for driftsunderskud11-07-0510-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.280.VLRSelvstændig virksomhed eller lønmodtager - altmuligmand23-06-0510-06-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.274.HRGoodwill - skatteforbehold22-06-0510-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.310.ØLRSkattefri rejsegodtgørelse - ansat ved Metroprojekt - arbejdsgivers kontrol12-07-0509-06-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.273.ØLRFradragsret - advokat og revisorudgifter - køb af datterselskab.22-06-0509-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.245.ØLRDødsboskat - fordeling af skatteprovenu - mellemperiodeskatten15-06-0509-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.252.ØLRAdministrationsvederlag - driftsomkostning16-06-0508-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.277.VLRSkønsmæssig ansættelse - formalitetsfejl - godtgørelse for tort vedr. tvangsfuldbyrdelse22-06-0503-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.276.VLRUgyldig skatteansættelse - formalitetsfejl - godtgørelse for tort22-06-0503-06-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.278.ØLRMoms - listesystemet - dokumentation - salg til EU-land23-06-0501-06-05Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.256.LSRPeriodisering af udgifter vedr. servicekontrakter - kraftvarmeanlæg - hensættelser16-06-0527-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.241.ØLRRejseudgifter - skønsmæssig forhøjelse14-06-0526-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.221.HRRealrenteafgift - periodisering - renteindtægter01-06-0526-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.257.LSRVærdi af fri bolig- daglig leder af pizzeria - anpartsselskab16-06-0525-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.255.LSREjendomsavance - opgørelse af anskaffelsessum16-06-0525-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.235.VLRAktieoverdragelse - udstedende selskab - almindeligt aktiesalg08-06-0525-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.268.ØLRBegrænset skattepligt - dansk pension - renter portugisisk banklån - portugisisk kapitalpensionsordning - grænsegængerreglerne - EU-ret20-06-0524-05-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.260.LSRAfskrivning på nødstrømsanlæg til brug for at opretholde telekommunikation til og fra Grønland16-06-0524-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.233.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - 2 eller 3 lejligheder - tjent til bolig - påstandsbegrænsning07-06-0524-05-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.220.HRGenoptagelse af skatteansættelsen - realitetsbehandling01-06-0524-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.267.LSRKulbrinteskat - aktiviteter offshore Danmark - mandskab udlejet af schweizisk selskab til andre schweiziske selskaber - beskatningsret - dobbeltbeskatningsoverenskomster20-06-0518-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.264.LSRLønsumsafgiftsgrundlag - boligselskabs administrationsopgaver20-06-0518-05-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.259.LSRDelsalg af landbrugsejendom - avanceopgørelse16-06-0518-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.253.LSRFikseret vederlag - selvskyldnerkaution for datterselskabs bankgaranti16-06-0518-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.240.ØLREkstraordinær genoptagelse - skatteansættelse - dagældende regler14-06-0517-05-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.236.ØLRBiintervention - rådgiveres fradrag for erstatning - selskabstømmersager10-06-0517-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Kendelse
SKM2005.226.ØLRZonetillæg - godtgørelse til dækning af rejseudgifter03-06-0517-05-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.219.HRVærdi af fri båd - råderet - hovedaktionærer - sejlertøj - maskeret udlodning01-06-0517-05-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.330.VLRStraffesag - spilleautomatloven - gevinstgivende spilleautomater - konfiskation - bødecirkulære - bødestørrelse05-08-0513-05-05Straf Dom
SKM2005.299.LSRUnderskudsfremførsel ved salg af aktiekapital07-07-0513-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.230.HRGenoptagelse i henhold til genoptagelsestilsagn for Landsskatteretten - søgsmålsfrist03-06-0513-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.208.HRTold - tilbagebetaling - fristregler27-05-0513-05-05Told Kendelse
SKM2005.266.LSRDelvist momsfradrag for sparekasse - udlejning af bankbokse mv-20-06-0511-05-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.258.LSRAvance ved salg af goodwill erhvervet før 19. maj 199316-06-0510-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.217.VLRSalg af fast ejendom - næring - få ejendomme01-06-0510-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.229.ØLRRentefradrag - gældsmellemværende03-06-0509-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.228.ØLRFradrag for administrationsvederlag - datterselskab03-06-0509-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.246.LSRGenvundne afskrivninger - blandet bygning - fordeling af overdragelsessum15-06-0504-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.225.ØLRSkønsmæssig reduktion af udgifter - regnskabsgrundlag - tilsidesættelse03-06-0504-05-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.206.HREjendomsvurdering - fabriksejendom - produktion og oplagring - jernbanesveller - undtagelsesbestemmelsen23-05-0504-05-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.247.LSRMoms - Gebyrer i forbindelse med kreditgodkendelse - Forsikringsselskab15-06-0503-05-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.222.ØLRKonkurs - omstødelse - ond tro02-06-0503-05-05Inddrivelse Dom
SKM2005.223.ØLRIndkomstopgørelsen - fiktion - dokumentation - forældelse - menneskerettigheder02-06-0502-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.204.ØLRFri bil - virksomhedsskatteordning - bevisbyrde19-05-0529-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.202.ØLRAfskrivning - personbil - arkitekt - bevisbyrde17-05-0529-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.188.LSRFondes fradrag for interne uddelinger - Bindende forhåndsbesked SKM2004.72.LR11-05-0529-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.201.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - udstykning - privatretlig servitut17-05-0528-04-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.185.LSRFrasalg af jordtilliggende til landbrugsejendom - anskaffelsessum for solgt andel11-05-0528-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.349.VLRSelskabstømning - erstatningsansvar - suspensionserklæring - forældelse12-08-0527-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2005.199.ØLRSkattepligt - ledelsens sæde - indregistrering17-05-0527-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.190.LSRMomsfritagelse - publikationen "Dagens Medicin"11-05-0526-04-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.181.ØLRRegistreringsafgift - afgiftsfritagelse - bus til institution02-05-0525-04-05Afgifter Dom
SKM2005.290.LSRUgyldighed - manglende udarbejdelse af sagsfremstilling og forslag til afgørelse - Efteropkrævning af told og moms - indførsel af ståltråd fra De forenede Arabiske Emirater07-07-0521-04-05Moms og lønsumsafgift + Told Kendelse
SKM2005.242.LSRMBA-kursus - jobskifte under betalt uddannelse15-06-0521-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.216.VLRStraffesag - momslovgivningens faktureringsbestemmelser - undladt købers navneoplysninger - ordensbøde01-06-0521-04-05Straf Dom
SKM2005.182.VLRMoms, el- og CO2-afgift - delvis fradragsret - havneanlæg - forventningsprincippet03-05-0520-04-05Afgifter + Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.296.LSRFradrag for travhestehold - restaurationsselskab - reklame07-07-0519-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.205.VLRUdpegning af syns- og skønsmand - købmandsbranchen23-05-0519-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.196.LSRAdvokat- og revisorudgifter - erhvervelse af datterselskabsaktier12-05-0519-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.224.ØLRFormalitetsindsigelser - ugyldige skatteansættelser02-06-0518-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.192.LSRTilbagebetaling af olie- og CO2-afgift - optagning samt transport af kartofler - renseskovle mv.11-05-0518-04-05Afgifter Kendelse
SKM2005.175.ØLREjendomsvurdering - fradrag for grundforbedring - oprensning af forurenet jord27-04-0518-04-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.248.LSROphørspensionsindbetaling - salg af besætning i landbrug15-06-0515-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.193.LSRGodtgørelse af olie- og CO2-afgift - indfangning, pakning, læsning og borttransport af kyllinger11-05-0515-04-05Afgifter Kendelse
SKM2005.183.ØLRBoligfond - forretningsfører bosat i udlandet - refusion af rejseudgifter til Danmark06-05-0515-04-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.186.LSROverskud fra testimonialkamp i forbindelse med fodboldkarriere11-05-0513-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.173.ØLREjendomsavance - forbedringsudgifter - dokumentationens beskaffenhed - handelsomkostninger26-04-0513-04-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.348.HRSelskabstømning - almindeligt erstatningsansvar - passivitet - forældelse12-08-0512-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2005.207.ØLRDobbeltbeskatning - skønsmæssig ansættelse - ikke godkendte fradrag26-05-0512-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.198.HRVurderingsudgift - udlejningsejendom - fradrag - årsregnskab17-05-0512-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.177.ØLRTab på debitor - konkurs - periodisering28-04-0512-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.194.LSREjendomsvurdering - nedslag for forurenet grund udlagt til etagebyggeri11-05-0507-04-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.167.ØLRAktieombytning - konkretisering af formålet - officialmaksimen21-04-0506-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.171.ØLRRealrenteafgift - beregning af overgangsfradrag - regulering af passiver21-04-0505-04-05Afgifter Dom
SKM2005.170.ØLRDriftsomkostninger - udlån af lejet bil - domæneregistreringer - brobizz - voksenpædagogisk grundkursus - afskrivning i ophørsår21-04-0531-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.164.HRSkønsmæssig ansættelse - forpagtningsafgift - forventningsprincippet20-04-0531-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.147.HRAfskrivning - demobiler m.v. - anlægsaktiv eller omsætningsaktiv05-04-0522-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.363.LSRDelvis momsfradragsret - erhvervsrejsebureau - nettoomsætning31-08-0521-03-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.189.LSRNyudstykket selvstændigt matrikuleret grund - solgt i udstykningsåret - 10.000 kr.'s tillæg - Bindende forhåndsbesked11-05-0521-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.153.ØLRSkatteopkrævning - akkord - modregningsforbehold08-04-0518-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2005.149.ØLREnergiafgift - godtgørelse - undervognsbehandling06-04-0518-03-05Afgifter Dom
SKM2005.187.LSRNægtelse af genoptagelse - forening valgt at indgive selvangivelse, der ønskes erstattet af erklæringsafgivelse11-05-0517-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.148.ØLRSalg af good-will - revisionsvirksomhed - løbende ydelser05-04-0517-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.197.LSRRenter fra feriefondkonto - administrativ arbejdsmarkedssammenslutning12-05-0516-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.195.LSRGrundværdiansættelse - stigning efter skattestop - kommuneplanvedtægt12-05-0514-03-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.130.LSRNæring - køb og salg af aktier - tilknytnig til det finansielle marked16-03-0511-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.135.VLRRegistreringsafgift - tilbagesøgning - mindstebeskatningspris - overvæltning18-03-0510-03-05Afgifter Dom
SKM2005.127.LSRBenzinforhandler - ophør af forpagtningsaftale - erstatning eller akkord16-03-0510-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.137.HREjendomssalg - interesseforbundne parter - handelsværdi - lejekontrakt og handelsomkostningers indflydelse21-03-0508-03-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.136.VLRSærligt fradrag for sømænd m.v. - flydekran - dispensation21-03-0508-03-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.132.LSRAnmodning om godtgørelse af told - netværksudstyr - forældelse16-03-0507-03-05Told Kendelse
SKM2005.129.LSRMaskeret udlodning - gaver til 2 almenvelgørende foreninger16-03-0507-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.125.LSRMomspligt - leveringssted - stormfældet træ - aftager momsregistreret i andet EU land16-03-0507-03-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.191.LSRGodtgørelse af olie- og CO2-afgift - forbrug til graveredskaber ombord på skibe11-05-0504-03-05Afgifter Kendelse
SKM2005.131.LSRUdgifter til ombygning af lejede lokaler - fradrag for tab ved afståelse af lejemål - interesseforbundne parter - Bindende forhåndsbesked SKM2004.436.LR16-03-0504-03-05Told + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.154.VLRLønsumsafgift - forsikringsmæglere - selvstændige eller ansatte06-04-0503-03-05Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.152.VLRFri bil - kørelærer07-04-0502-03-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.123.VLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskab15-03-0502-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.138.HRBeskatning af fri bil - bevisbyrde - hovedanpartshaver21-03-0501-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.124.ØLRLønmodtager eller selvstændig erhvervsvirksomhed - edb-konsulent15-03-0528-02-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.139.ØLRBegrænset skattepligt - arbejde ombord på luftfartøj22-03-0525-02-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.122.ØLRUgyldighedsindsigelser - konkret væsentlighedsvurdering15-03-0521-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.116.VLRSyn og skøn - valg af syns- og skønsmand - egnethedskriteriet10-03-0521-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.329.ØLRStraffesag - spilleautomatloven - gevinstgivende spilleautomater - konfiskation - omkostninger05-08-0517-02-05Straf Dom
SKM2005.126.LSRKommanditist - tegningsaftale og betinget købsaftale - tidspunkt for endelig retserhvervelse16-03-0517-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.94.LSROverdragelse af 4/5 af landbrugsejendom fra mor til datter - gaveafgift - værdiansættelse02-03-0517-02-05Afgifter Kendelse
SKM2005.265.LSRFinansiel virksomhed - Manglende afgiftsberigtigelse af gebyrer - Godtgørelsesprocent for moms og afgifter - Salgsmoms af driftsmidler - Momsfradragsret og udtagning - Lønsumsafgift vedr. feriepengeforpligtelse og intern omsætning20-06-0515-02-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.161.VLRMoms - salg af mobiltelefoner - ikke registreret udenlandsk virksomhed18-04-0515-02-05Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.133.LSRGaveafgift - nedskrivning af gæld - et eller to bundfradrag16-03-0515-02-05Afgifter Kendelse
SKM2005.83.LSRAnmodning om tilbagebetaling af udtagningsmoms - bespisning af ansatte og kunder i egen kantine02-03-0515-02-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.76.VLROmgørelse succession - etableringskontomidler28-02-0514-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.119.ØLRSkønsmæssig ansættelse - udeholdt omsætning14-03-0511-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.115.ØLRRegistreringsafgift - forelæggelse EF-domstolen - præjudicielt spørgsmål - momsgrundlag09-03-0511-02-05Afgifter Kendelse
SKM2005.88.LSRKlage afvist i Landsskatteretten - bindende forhåndsbesked02-03-0511-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.82.HRFast ejendom - genvundne afskrivninger - genopførelse - succession - skadeserstatning28-02-0511-02-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.92.LSRLandbrug - besætningsværdi for bisonbesætning02-03-0510-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.81.ØLRSkønsmæssig ansættelse - uregistreret virksomhed - momspligt28-02-0510-02-05Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.75.VLRLovfortolkning - ligningsloven § 9 D - kørselsfradrag - sygdomsfradrag28-02-0510-02-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.80.HRKommanditister - tab på medkommanditist28-02-0509-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.298.LSRBeskatning af betalt broafgift (brobizz) over Storebæltsbroen - Genoptagelse af SKM2004.418.LSR vedr. bindende forhåndsbesked SKM2003.183.LR07-07-0508-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.128.LSRErstatning - vådområdeprojekt - bindende ligningssvar16-03-0508-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.98.LSRSkattefri virksomhedsomdannelse - reduktion af negativ indskudskonto - privat andel af blandet ejendom - aktiebeholdning - Bindende forhåndsbesked SKM2004.274.LR02-03-0508-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.79.HRFuld skattepligt - dobbeltbeskatning - bolig til rådighed - erhvervsmæssig tilknytning - midtpunkt for livsinteresser28-02-0503-02-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.117.HRUdlæg - skattekrav fra Tyskland - forældelse10-03-0501-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Kendelse
SKM2005.112.VLRSkattepligtig lejeværdi - interesseforbundne parter ? skønsmæssig ansættelse08-03-0501-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.95.LSRLempelse af lønindkomst - tjeneste i udlandet - ugyldighedsindsigelse02-03-0501-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.114.VLREjendomsavance - næring - skønsmæssig forhøjelse - anskaffelsessum08-03-0531-01-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.103.ØLRFri bil - hovedaktionær - kørselsregnskab03-03-0528-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.102.VLRAffaldsafgift - overskudstræ - restprodukt fra produktion - anvendt som brændsel03-03-0525-01-05Afgifter + Miljøafgifter Dom
SKM2005.118.HRKommanditister - fradragskonto - regres14-03-0521-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.78.HRSommerhusudlejning, erhvervsmæsig, privat, formidlingsaftale, forventningsprincippetUdlejning af sommerhus - erhvervsmæssig brug - blandet benyttelse - forventningsprincippet28-02-0521-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.74.ØLRGældssaneringssag - svig28-02-0521-01-05Inddrivelse Kendelse
SKM2005.77.HRSkatteproces - gyldig skatteansættelse - agterskrivelse - bevis28-02-0520-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.101.VLREjendomsavance - værdiforringelse - udstykning - parcelhusreglen03-03-0519-01-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.100.ØLRMaskeret udlodning - overdragelse af ejendom - interesseforbundne parter - handelsværdi03-03-0519-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.99.ØLRKoncernforbundne selskaber - korresponderende fradrag - administrationsudgifter - tilskud03-03-0519-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.73.VLRGældssanering - kreditorer afskåret fra fyldestgørelse - subjektiv betingelse28-02-0519-01-05Inddrivelse Kendelse
SKM2005.87.LSRSkattefri tilførsel af aktiver - tilladelse tilbagekaldt - udbytteudlodning02-03-0518-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.113.VLRDomstolsprøvelse - uregistreret virksomhed - momspligt08-03-0517-01-05Moms og lønsumsafgift + Inddrivelse Dom
SKM2005.97.LSRTidspunkt for indtræden af skattepligt til Danmark - fodboldspiller - overgangssum ved klubskifte02-03-0517-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.254.LSRHensættelser til retableringsudgifter - grusgrav16-06-0514-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.172.VLRTinglysningsafgift - allonge til pantebrev - matrikulær ændring21-04-0514-01-05Afgifter Dom
SKM2005.67.ØLRFond i Liechtenstein - suspension af revisionsfristen09-02-0514-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.85.LSRForetaget fradrag for købsmoms for varevogn - suspension af fristregler02-03-0513-01-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.66.VLRBiavl - hobbyvirksomhed09-02-0513-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.72.BRAmbi - forældelse - 1908-loven - erstatningsansvarlig for tab28-02-0512-01-05Afgifter Dom
SKM2005.65.HRMaskeret udlodning - handel med aktier - interessefællesskab09-02-0512-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.64.VLRNægtelse af vidneførsel - bevisførelse09-02-0511-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.63.HREjendomsvurdering - grundværdiansættelse - byggeretsprincippet - tæt-lav bebyggelse - almennyttigt boligbyggeri09-02-0511-01-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.84.LSRMomspligt - indtægter fra dansk hjemmeside - spillesteder uden for EU - leveringssted02-03-0507-01-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.62.ØLRRepræsentationsudgifter - forhandlerrejser - turistmæssig islæt09-02-0507-01-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.60.ØLRSkattearrangementer - kommanditselskaber - renteudgifter - kursgevinst - sagsbehandlingsfejl - ugyldighed09-02-0506-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.47.LSRErhvervelse af navne- og stemmerettigheder - kommanditselskaber - afskrivning - Bindende forhåndsbesked27-01-0506-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.71.ØLRUdlæg - ægtefællehæftelse - omgåelse - proforma28-02-0504-01-05Inddrivelse Kendelse
SKM2005.294.LSRFradrag for moms af tab på debitorer07-07-0523-12-04Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.48.LSRKursusudgifter - 2-årig Master Voksenuddannelse27-01-0523-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.31.LSRFradrag for kassedifference - manglende kasseafstemninger - maskeret udlodning - ugyldighedsindsigelse. - Afskrivning på laserprintere. - Fradrag for advokat- og revisorudgifter.24-01-0523-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.29.LSRToldgodtgørelse - anmodning indgivet efter genudførsel24-01-0523-12-04Told Kendelse
SKM2005.96.LSRSamlevende i skattemæssig forstand - ægteskab indgået efter påbegyndelse af afsoning af fængselsstraf02-03-0522-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.89.LSRToldgodtgørelse - varer genudført før ansøgning02-03-0522-12-04Told Kendelse
SKM2005.70.BROmstødelse i konkurs - utilbørlig disposition28-02-0522-12-04Inddrivelse Dom
SKM2005.46.LSRUgyldighed - fordeling af samlet overdragelsessum for erhvervsvirksomhed - manglende høring vedr. aktiver omfattet af afskrivningsloven27-01-0522-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.42.LSRFondsuddelinger - foreninger mv. godkendt af Danmarks Forskningsråd - fradrag27-01-0522-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.40.LSRSuccession med skattefri tilførsel af aktiver - renovering af fast ejendom27-01-0522-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.59.VLRSkønsmæssig forhøjelse - tilsættelse af regnskab - negativt privatforbrug09-02-0521-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.58.VLRFri båd - forventningsprincippet - rådighedsbeskatning - hovedaktionær09-02-0521-12-04Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.39.VLRAfgiftsgrundlaget - gratis ydelser - reklameværdi25-01-0521-12-04Moms og lønsumsafgift + Momsgrundlag Dom
SKM2005.38.VLRGodtgørelse af energiafgifter - bureauvirksomhed - bilaget til elafagiftsloven.25-01-0521-12-04Afgifter Dom
SKM2005.37.ØLRMomsgodtgørelse - rejsearrangør - befordring til udlandet25-01-0521-12-04Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.25.ØLRAfskrivninger - avanceopgørelse - salg af rettigheder - fristgennembrud17-01-0520-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.86.LSRA-skat - beregningsgrundlag - fri bil - hovedaktionær - sale and lease back02-03-0517-12-04Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere Kendelse
SKM2005.49.LSRRejseudgifter mv. - differencefradrag - Forsvarsakademiet27-01-0517-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.43.LSRMaskeret udlodning - hovedanpartshaver - fortjeneste ved salg af båd27-01-0517-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.36.VLROverdragelsestidspunkt - afskrivninger - goodwill25-01-0517-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.35.HRUdlejningsejendomme - investeringsfondsmidler - arbejdskravet25-01-0516-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.32.LSRUdgifter til revisor - finansiel rekonstruktion af norsk datterselskab24-01-0516-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.30.LSRForskningsmidler overflyttet fra sygehus til privat konto - beskatning24-01-0516-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.24.ØLRHenstand - indgivelse af selvangivelse - kontrollovstillæg17-01-0516-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.23.VLRVirksomhedsordningen - sommerhus - privat benyttelse - udlejningskontrakt17-01-0516-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.22.VLRFogedretten - afgiftspligt - indsigelse - klagebehandling afvist17-01-0515-12-04Afgifter + Inddrivelse Kendelse
SKM2005.34.HRUdeholdte indtægter - maskeret udlodning25-01-0514-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.21.ØLRParcelhusreglen - beboelse i ejerperiode17-01-0514-12-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.20.ØLRModregning i overskydende skat - underholdsbidrag - rette klageinstans17-01-0513-12-04Inddrivelse Dom
SKM2005.28.LSREfteropkrævning af told og moms - terifering af usamlede cykeldele fra Kina24-01-0510-12-04Moms og lønsumsafgift + Told Kendelse
SKM2005.45.LSRSkattefri aktieombytning - tilladelse tilbagekaldt27-01-0509-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.41.LSRAndelsboligforening - opgørelse af ejendomsavance ved salg27-01-0509-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.19.VLRFri bil - virksomhedsordningen - kørselsregnskab - bevisbyrde17-01-0509-12-04Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.12.ØLRMomsfritagelse - tegning af forsikringer10-01-0509-12-04Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.11.VLRMineralolieafgift - tilbagebetaling - rumvarme til optøning10-01-0507-12-04Afgifter Dom
SKM2005.243.LSRLåneomkostninger - Euro-lån - realisationsprincip15-06-0506-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.90.LSREfteropkrævning af told og moms - import af laks fra Norge fra et afhængigt selskab02-03-0506-12-04Moms og lønsumsafgift + Told Kendelse
SKM2005.10.ØLRGenoptagelse - andre forvaltningsspørgsmål10-01-0503-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.27.LSRGodtgørelse af olieafgift - strålevarme på vægge - frysehus24-01-0502-12-04Afgifter Kendelse
SKM2005.9.HRIndeholdelsespligt - A-skat - befordringsgodtgørelse - forsømmelighed - A-kasse10-01-0501-12-04Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.8.ØLRTilsidesættelse af afskrivningsgrundlag - forhøjelse af skatteansættelse - ansættelsesfrist10-01-0530-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.7.ØLRSelvstændig erhvervsdrivende - virksomhedsordningen - rentabilitet - opsparet overskud10-01-0530-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.180.ØLRBekræftende genmæle - tarifering af stoleunderlag02-05-0529-11-04Told Dom
SKM2005.93.LSRVindmøller - engangsbeløb for placering i 30 år - lejeindtægt eller salg af ejendom02-03-0529-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.328.ØLRStraffesag - spilleautomatloven - gevinstgivende spilleautomater - konfiskation - frifindelse05-08-0526-11-04Straf Dom
SKM2005.509.VLRStraffesag - passiv skattesvig - strafudmåling19-12-0525-11-04Straf Dom
SKM2005.6.ØLRUdlæg - bankindestående10-01-0525-11-04Inddrivelse Dom
SKM2005.5.HRLejefiksering af sommerhus - hovedanpartshaver10-01-0518-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.244.LSRKommanditselskab - ejendomsinvesteringsprojekt - administrationshonorar - afskrivningsgrundlag15-06-0515-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.33.LSRSkattefri aktieombytning med efterfølgende ophørsspaltning - tilladelse24-01-0529-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.347.VLRSelskabstømning - erstatningskrav - beregning af procesrenter - forældelse12-08-0507-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2005.346.HRSelskabstømning - selvfinansiering - hæftelse12-08-0507-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2005.508.VLRStraffesag - momssvig - straffeloven § 289 - rettighedsfrakendelse19-12-0529-09-04Straf Dom
SKM2005.507.ØLRStraffesag - momssvig - uregistreret momsvirksomhed19-12-0527-09-04Straf Dom
SKM2005.551.VLRKendelse - salærfastsættelse - skattestraffesag - forsvarerbistandsloven30-12-0524-09-04Straf Kendelse
SKM2005.44.LSRSelskabs elforbrug - afgiftspligt27-01-0522-09-04Afgifter Kendelse
SKM2005.506.VLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser19-12-0516-09-04Straf Dom
SKM2005.91.LSRGodtgørelse af energiafgift - kommunale havne02-03-0515-09-04Afgifter Kendelse
SKM2005.505.ØLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser - fortsat forbrydelse19-12-0514-09-04Straf Dom
SKM2005.345.HRSelskabstømning - erstatningsansvar - mellemformssag - objektiv hæftelse - boomkostninger12-08-0513-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2005.504.VLRStraffesag - skattesvig - lejeindtægt af sommerhuse19-12-0502-09-04Straf Dom
SKM2005.336.ØLRStraffesag - moms- og skattesvig - urigtige momsangivelser - udeholdte indtægter fra virksomhed10-08-0527-08-04Straf Dom
SKM2005.344.HRSelskabstømning - erstatningsansvar - bodelingsoverenskomst og fuldmagtsforhold - disponerende part12-08-0524-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2005.335.ØLRStraffesag - afgiftsunddragelse - spiritusafgift10-08-0518-08-04Straf Dom
SKM2005.343.HRSelskabstømning - culpaansvar - passivitet - indbyrdes regres12-08-0517-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Straf Dom
SKM2005.334.VLRStraffesag - smugleri - køb af smuglercigaretter10-08-0505-08-04Straf Dom
SKM2005.333.VLRStraffesag - skattesvig af særlig grov karakter - udeholdte indtægter10-08-0502-07-04Straf Dom
SKM2005.326.ØLRStraffesag - smugleri - undladt at angive tobaksvarer og spiritus28-07-0524-06-04Straf Dom
SKM2005.342.ØLRSelskabstømning - selvfinansiering - skattegodtgørelsesmodellen12-08-0517-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2005.325.VLRStraffesag - skattesvig - passivitet - salg af omsættelige investeringsbeviser28-07-0515-06-04Straf Dom
SKM2005.324.VLRStraffesag - skatte- og momsunddragelse - passivitet - uregistreret momsvirksomhed28-07-0508-06-04Straf Dom
SKM2005.215.ØLRStraffesag - momssvig - uregistreret momsvirksomhed - manglende sikkerhedsstillelse - nægtet registrering01-06-0503-06-04Straf Dom
SKM2005.214.ØLRStraffesag - momsunddragelse - urigtige momsangivelser - simpel uagtsomhed01-06-0503-06-04Straf Dom
SKM2005.213.VLRStraffesag - cigaretsmugleri af særlig grov karakter01-06-0501-06-04Straf Dom
SKM2005.210.VLRStraffesag - momsunddragelse - urigtige momsangivelser01-06-0526-05-04Straf Dom
SKM2005.209.VLRStraffesag - moms- og skattesvig - uregistreret momsvirksomhed - passivitet01-06-0524-05-04Straf Dom
SKM2005.212.VLRStraffesag - forsætlig skatteunddragelse - urigtig selvangivelse01-06-0506-05-04Straf Dom
SKM2005.211.ØLRStraffesag - momssvig af særlig grov karakter - urigtige momsangivelser - undladt udlevering og indsendelse af regnskabsoplysninger01-06-0506-05-04Straf Dom
SKM2005.111.VLRStraffesag - skatte- og momsunddragelse - urigtig selvangivelse - urigtige momsangivelser08-03-0501-04-04Straf Dom
SKM2005.110.ØLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser - momskarruselsvig08-03-0501-04-04Straf Dom
SKM2005.109.VLRStraffesag - skattesvig - urigtig selvangivelse - ikke selvangivne indtægter08-03-0518-03-04Straf Dom
SKM2005.108.VLRStraffesag - skatte og momsunddragelse - undladt selvangivelse af indtægter - urigtige momsangivelser - pizzarestaurant08-03-0511-03-04Straf Dom
SKM2005.107.VLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser - udeholdt omsætning08-03-0504-03-04Straf Dom
SKM2005.549.LRGenerationsskiftemodel - oprettelse af ny aktieklasse - vedtægtsændringer - Erstatter SKM2005.320.LR på grund af talfejl29-12-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.543.SKATSpaltning - generationsskifte - tilladelse22-12-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.542.SKATEF-dommen i den danske firmabilsag22-12-05 Afgifter SKAT-meddelelse
SKM2005.534.LSRUdgifter til sagkyndig bistand22-12-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.526.LSROmkostningsgodtgørelse22-12-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.517.SKATGenoptagelsescirkulærer, der fortsat er gældende frem til bortfaldsdatoen21-12-05 Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2005.516.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 200621-12-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2005.515.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2.21-12-05 Afgifter + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2005.512.SKATAmortisationsrenten for 2006 - rateopsparing19-12-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2005.511.SKATMeddelelse om fritagelse for beskatning af udenlandske studerendes underhold for indkomståret 2006 (Færøfradraget)19-12-05 Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2005.510.SKATVærdiansættelse for 2006 af visse personalegoder19-12-05 Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2005.498.SKATMeddelelse om skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra og med 1. januar 200613-12-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2005.496.SKATVejledende satser for beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer og fremstillingspriser for 2005. Normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 200613-12-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2005.476.SKATRetligt bindende gennemførelsesbestemmelser til 6. momsdirektiv06-12-05 Moms og lønsumsafgift SKAT-meddelelse
SKM2005.475.SKATAfgift af energi anvendt i minikraftvarmeanlæg06-12-05 Afgifter + Energi og kuldioxid SKAT-meddelelse
SKM2005.473.SKATVideregivelse af fortrolige oplysninger - særlig tavshedspligt05-12-05 Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Told + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Kontrol og revision + Inddrivelse + Straf SKAT-meddelelse
SKM2005.468.SKATKommanditselskab - skattefri aktieombytning - afslag01-12-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.465.LREl-selskaber - sambeskatning24-11-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.463.SKATKooperationsbeskattede selskaber ikke omfattet af begrebet "selskab" i fusionsskattedirektivet22-11-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.459.SKATOffentliggørelse af vilkår i afgørelse om skattefri fusion17-11-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.453.DEPTilbagebetaling af kirkeskat - ansættelsesfristerne i skattestyrelsesloven (nu skatteforvaltningsloven) - praksisændring09-11-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2005.452.LRInvesteringsselskab - overgang fra indkomstbeskattet selskab til ikke beskattet investeringsselskab07-11-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.449.SKATAftale mellem told- og skatteforvaltningens direktør og formanden for Skatterådet om sager, som forvaltningen skal forelægge for Skatterådet03-11-05 Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Kontrol og revision SKAT-meddelelse
SKM2005.447.SKATUdsættelse af udgivelsen af SKATs juridiske vejledninger01-11-05 Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Told + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse SKAT-meddelelse
SKM2005.444.DEPFradrag for hensættelser til retablering af grusgrave mv. - kommentar til SKM2005.254.LSR01-11-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2005.443.TSSTransfer pricing-godkendelsesordningen fortsætter31-10-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Kontrol og revision Meddelelse
SKM2005.432.TSSAndelsforeninger - produktions- og salgsforeninger - omsætning med medlemmer - varer ej produceret af medlemmer26-10-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.431.TSSUdenlandsk fusion - succession for danske aktionærer - Adomo Inc., Califorien og Adomo Inc., Delaware26-10-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.430.TSSSpaltning af udenlandsk selskab - succession for danske aktionærer - Norsk Hydro ASA og Yara International ASA26-10-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.429.TSSSpaltning - forretningsmæssig begrundelse - tilladelse25-10-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.419.LROmgørelse af indbetaling på pensionsordning25-10-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.417.LRBrud på uddannelsesaftale19-10-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.416.LRMedarbejderaktier - tegningsretter19-10-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.412.LRFladskærme - hjemme-pc-ordning - TV-tuner18-10-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.411.DEPBeskatning af fratrædelsesgodtgørelse mv. efter flytning til udlandet18-10-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2005.410.LRSkattefri virksomhedsomdannelse - overdragelse af aktiepost - reduktion af negativ indskudskonto - tidspunkt for værdiansættelse - succession18-10-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.408.TSSFusion af AB Custos og Investment AB Öresund - tilladelse til skattemæssig succession på aktionærsiden14-10-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.391.LRTilladelse til fornyet sambeskatning for indkomståret 200428-09-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.390.LRTilladelse til fornyet sambeskatning, men ikke tilladelse til selvangivelsesomvalg vedrørende ophævelse af sambeskatning året forinden28-09-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.388.LRSkattefri aktieombytning af idéaktier28-09-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.387.TSSEF-dommen i den danske firmabilsag. Ændret praksis for særligt brændstoføkonomiske brugte personbiler28-09-05 Afgifter Meddelelse
SKM2005.384.DEPReduktion af negativ indskudskonto i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse - SKM2005.98.LSR23-09-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2005.383.TSSBeskatning af præmie til HK-ansattes gruppelivsforsikring i Alka22-09-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.382.LRMedarbejderobligationer - deltidsansatte - kontantlønsnedgang20-09-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.381.TSSÆndring af underskriftsberettiget vedrørende den amerikanske blanket "Form 6166" - attestation af at være skattemæssigt hjemmehørende i USA19-09-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.380.LRForsikring oprettet før 18/2-1992 - ændring ikke nytegning19-09-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.373.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 4. kvartal 2005 - Kontantomregning af overdragelsessummer08-09-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.372.TSSÆndret praksis vedrørende skattefritagelse ved afståelse af andelsbevis med brugsret til beboelse i lejlighed08-09-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.369.TSSMindstekrav - genbeskatningssaldi mv. - overgangsbestemmelse05-09-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.360.DEPDansk-sovjetiske dobbeltbeskatningsoverenskomst - Hviderusland (Belarus) anser sig alligevel for omfattet31-08-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.357.TSSSkattefri spaltning26-08-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.356.DEPAftaler om ændret vederlagssammensætning26-08-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2005.355.LREjendomsavancebeskatning - udgifter til nedrivning af bygning anset for forbedringsudgifter26-08-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.354.TSS7-månedersrenten efter pensionsafkastbeskatningsloven25-08-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.353.TSSDen momsmæssige behandling af lægeattester - sygefravær23-08-05 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2005.352.LRNedrivning af parcelhus og efterfølgende salg af grunden23-08-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.351.LRLigningsrådet nægtede tilladelse til principskifte vedrørende den skattemæssige opgørelse af igangværende arbejder for fremmed regning23-08-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.350.LRLigningsrådet nægtede tilladelse til principskifte vedrørende den skattemæssige opgørelse af igangværende arbejder for fremmed regning23-08-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.340.LRGenbeskatning af underskud - hel eller delvis virksomhedsafhændelse - udvidelse henholdsvis indgåelse af agenturaftaler - flytning af medarbejdere beskæftiget med eksportsalg11-08-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.339.LRGenindtræden i sambeskatning - forretningsmæssig begrundelse11-08-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.337.TSSSpanske blanketter vedrørende skattepligtsforhold10-08-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.332.TSSMoms - Byggemodning - Frivillig registrering - Reguleringsforpligtelse09-08-05 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2005.322.LRMedarbejderoptioner - bortseelsesret - differenceafregning22-07-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.320.LRGenerationsskiftemodel - oprettelse af ny aktieklasse - vedtægtsændringer21-07-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.312.TSSSvovlafgift - afgiftsfritagelse for raffinaderier13-07-05 Afgifter Meddelelse
SKM2005.311.LRSambeskatning og genbeskatning af underskud - fusion kunne sidestilles med likvidation - lodret fusion indebar ikke aktieafhændelse til koncernforbundet selskab12-07-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.303.TSSNye blanketter til ansøgning om lempelse eller refusion af skat pålagt af Storbritannien som kildestat07-07-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.289.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 3. kvartal 2005 - Kontantomregning af overdragelsessummer06-07-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.287.LRAftaler om ændret vederlagssammensætning - lønseddel - medarbejderobligationer05-07-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.286.TSSRettelse til Ligningsvejledningen for Erhvervsdrivende 2005-2 - Etableringskonto30-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.285.DEPRejseudgifter mv. - differencefradrag - Kommentar til SKM2005.49.LSR28-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2005.284.TSSSkattefri spaltning - forretningsmæssig begrundelse23-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.283.TSSSkattefri ombytning af aktier i Rentokil Initial Plc. med aktier i nystiftet selskab23-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.282.TSSUdsættelse af udgivelsen af ToldSkats juridiske vejledninger23-06-05 Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Told + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Kontrol og revision + Inddrivelse Meddelelse
SKM2005.279.DEPDansk-sovjetiske dobbeltbeskatningsoverenskomst - Hviderusland (Belarus) ikke omfattet23-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.272.TSSSkattefri aktieombytning - variabelt vederlag - delvist afslag21-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.271.LRGenbeskatning af underskud - overdragelse til et koncernforbundet selskab - udleje - hel eller delvis overdragelse af virksomhed21-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.270.LRAnpartsprojekt - vindmøller - vindmøllepark - driftsrisiko20-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.269.TSSÆndret praksis for modregning af indeholdt udbytteskat i selskabers indkomstskat20-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.263.TSSSambeskatning til rådgivere17-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.262.TSSL 129 - udarbejdelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta - selskaber omfattet af lovens § 4, stk. 317-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.261.LRNedsættelse af anskaffelsessum for landbrugsejendom med afdødes vederlag for mælkekvoter, da ejendommen var udloddet fra dødsboet med succession16-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.251.LRTilladelse til principskifte ved den skattemæssige opgørelse af værdien af igangværende arbejder for fremmed regning - teknologiløsninger til trådløse telefoner15-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.250.LRTilladelse til principskifte ved den skattemæssige opgørelse af værdien af igangværende arbejder for fremmed regning - maleropgaver15-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.249.LRLigningsrådet nægtede tilladelse til principskifte ved den skattemæssige opgørelse af værdien af igangværende arbejder for fremmed regning15-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.239.LRIndeksobligationer13-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.238.LRFredede ejendomme og istandsættelsesudgifter efter forfald pr. år-reglen (BYFO-fradrag)10-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.237.TSSSkattemæssige krav til regnskab - Frist for indsendelse af nye oplysninger - Mindstekravsbekendtgørelsen10-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.234.LRTilbagesalg til udstedende selskab efter fraflytning fra Danmark08-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.232.TSSSkattefri aktieombytning - efterfølgende skattefri spaltning06-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.231.TSSAndre indkomstarter omfattet af genoptagelsescirkulære om arbejdsmarkedsbidrag m.v. af sygedagpenge m.v. til selvstændigt erhvervsdrivende (TSS-cirkulære 2004-23)06-06-05 Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.227.TSSSkattefri ombytning af aktier i Københavns Fondsbørs A/S med aktier i OMX AB03-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.218.DEPSkattefri befordringsgodtgørelse - kommentar til 2 Landsskatteretskendelser01-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2005.203.LRArbejdsgiverbetalt sundhedsordning18-05-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.200.TSSToldSkat områdernes høring af Den Sociale Sikringsstyrelse17-05-05 Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.184.TSSGrenspaltning11-05-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.179.LRSpaltning - Group 4 Falck A/S - fordeling af aktiernes anskaffelsessum - indsendelse af opgørelse af aktiernes anskaffelsessum29-04-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.178.LRMedarbejderaktier - båndlæggelse - skattefri aktieombytning28-04-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.176.LRFri brobizz - befordringsfradrag - bruttotrækordning28-04-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.174.LRMedarbejderaktier - deltidsansatte26-04-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.169.TSSDen momsmæssige behandling af erklæringer der udstedes af psykologer, kiropraktorer, læger og andre sundhedsfaglige personer21-04-05 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2005.168.TSSLønsumsafgift - negative afgiftsbeløb - metode 421-04-05 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2005.166.LRSuccession - Klientkontomidler er som udgangspunkt ikke "pengetank-aktiver"20-04-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.165.TSSLønsumsafgift - aktieordninger20-04-05 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2005.163.TSSDen momsmæssige behandling af lægeerklæringer til en arbejdsgiver i forbindelse med sygdom - Ændring af SKM2005.159.TSS (Udgået og erstattet af SKM2005.169.TSS)19-04-05 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2005.162.LRGenbeskatning af underskud - spørgsmål om, hvorvidt datterdatterselskabs virksomhedsoverdragelse og/eller likvidation ville udløse genbeskatning af underskud i et mellemliggende datterselskab19-04-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.160.TSSDen momsmæssige behandling af registreringsafgift18-04-05 Afgifter + Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2005.159.TSSDen momsmæssige behandling af erklæringer der udstedes af psykologer, kiropraktorer, læger og andre sundhedsfaglige personer (Udgået og erstattet af SKM2005.169.TSS)18-04-05 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2005.158.TSSAnvendelse af et reduceret momsgrundlag ved førstegangssalg af kunstgenstande og registreringsgrænsen for dette salg14-04-05 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2005.157.LRKontantlønskonvertering - ADSL - lønseddel - ferie/overarbejdsbetaling13-04-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.156.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 2. kvartal 2005 - Kontantomregning af overdragelsessummer13-04-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.155.TSSDokumentation af skattepligt til Spanien - opdatering11-04-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.151.LRFornyet afskrivningsgrundlag ved overdragelse mellem filialer07-04-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.150.LRAnvendelse af underskud ved fusion mellem moder- og datterselskab07-04-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.146.LRAktieløn - faktisk udnyttelseskurs31-03-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.145.LRTynd kapitalisering - opgørelse af egenkapitalen - transparent enhed31-03-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.144.LRSkattefri fusion - kapitalnedsættelse - udlodning - kontantvederlag31-03-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.143.LRMedarbejderaktieordning - Aktieløn30-03-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.142.LREjendomsanpartsselskab - salg af fast ejendom - nedsættelse af boligafgift30-03-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.141.LRMedarbejderaktier29-03-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.140.LRObligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen29-03-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.134.TSSFastsættelse af udlejningsværdi for stuehus med bopælspligt efter landbrugslovgivningen18-03-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.121.LRAfslag på anmodning om omgørelse af skattefri fusion15-03-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.120.LRAnmodning om fornyet sambeskatning - afslag14-03-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.106.TSSEF-voldgiftskonventionen og tynd kapitalisering04-03-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.105.LRKontantlønskonvertering - lønpakker - timelønnede - lønseddel03-03-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.104.LRKontantlønskonvertering - medarbejderbredbånd - lønnedgang - lønseddel03-03-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.69.TSSArbejdsmarkedsbidrag - Bosnien-Herecegovina18-02-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.68.DEPLD-bidrag - overførsel til pensionsordning med løbende udbetalinger15-02-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.61.LRUdenlandsk sambeskatning - svenske datterselskaber - koncernbidrag09-02-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.57.LRAktier - investeringsselskab - omsætningshastighed - næring08-02-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.56.LRAnpartsprojekt - fast ejendom - omdannelse af interessentskab til kommanditselskab - anparter fra før d.12.maj 1989 - fradragskonto - opgørelse af saldo på fradragskontoen - opgørelsestidspunkt - indgangsværdier08-02-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.55.LROverdragelse af immaterielle rettigheder - fast driftssted07-02-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.54.LRBeskatning af præmie på en svensk præmieobligation04-02-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.53.LRAnpartsreglerne - administration af udlejning af afskrivningsberettiget fast ejendom for flere end 10 personer - outsourcing af opgaver03-02-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.52.DEPKommentar - forlig - Østre Landsret - inhabilitet02-02-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2005.51.TSSBeskatning af pension fra United Nations Joint Staff Pension Fund (FN-pensioner)31-01-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.50.DEPUdbetaling af pensionsforsikring mv. i forbindelse med flodbølgen i Sydøstasien31-01-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.26.TSSSkattefri ophørsspaltning af et holdingselskab - efterfølgende tilbagesalg til udstedende selskab af det ene modtagende selskabs anparter i driftsselskabet19-01-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.18.TSSFortolkningsbidrag til TSS-cirkulære 2004-23 om genoptagelse vedrørende sygedagpenge m.v. til selvstændigt erhvervsdrivende13-01-05 Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.17.LREtableringskonto - betingelser for forlods afskrivning og indskud13-01-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.16.LRDriftsomkostning - begrænset skattepligt og dobbeltbeskatning (Spanien)13-01-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.15.TSSRegistreringsafgift af motorkøretøjer - afgiftspligtig værdi11-01-05 Afgifter Meddelelse
SKM2005.14.VLRRegistreringsafgift af motorkøretøjer - afgiftspligtig værdi11-01-05 Afgifter  
SKM2005.13.LRMedarbejderaktier - supplerende aftaler11-01-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.4.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 1. kvartal 2005 - Kontantomregning af overdragelsessummer07-01-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.3.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 4. kvartal 2004 - Kontantomregning af overdragelsessummer07-01-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.2.TSSTransfer pricing - Voldgiftskonvention - Adfærdskodeks - Udvidelse til 10 nye medlemsstater07-01-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.1.LRAnvendelse af underskud ved fusion mellem moder- og datterselskab03-01-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked