Dato for udgivelse
10 May 2016 11:11
Til
Importører mv
Sagsnummer
16-0151791
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
04.05.2016
7318 15 69 11-98 Udgår og erstattes af:
7318 15 69 -------I andre tilfælde:
11 --------Selvlåsende bolte og møtrikker af typen Hi-Lok 3,7%
--------Andre varer:
61 ---------Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer 3,7%
69 ---------I andre tilfælde 3,7%
05.05.2016
7318 14 91 11-99        Udgår og erstattes af:
7318 14 91 ----Pladeskruer:
10 -----Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer 3,7%
90 -----I andre tilfælde 3,7%
7318 14 99 11-98 Udgår og erstattes af:
7318 14 99 ----Andre varer:
10 -----Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer 3,7%
-----Andre varer:
20 ------Bjergbolt:
- i form af en selvskærende skrue
- af længde over 300 mmaf den art, der bruges til mineunderstøtning
3,7%
90 ------I andre tilfælde 3,7%
7318 15 59 11-98 Udgår og erstattes af:
7318 15 59 -------I andre tilfælde:
11 --------Selvlåsende bolte og møtrikker af typen Hi-Lok 3,7%
--------I andre tilfælde:
61 ---------Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer 3,7%
69 ---------Andre varer 3,7%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2016) som forventes udsendt ultimo juni 2016.