Indenfor det indre marked er der lagt en række politikker, de omfatter bl.a. håndhævelse af lovgivning vedrørende folkesundhed, forbrugerbeskyttelse, miljø og landbrug. På disse områder er der tale om, at reglerne også omfatter anden lovgivning. Der er derfor andre offentlige instanser (ressortmyndigheder), der har indgået aftale med Toldstyrelsen. Det forventes, at Toldstyrelsen udfører en række formalitetskrav og kontrolforanstaltninger ved de ydre grænser.