Formålet med dette afsnit er at give en oversigt over de forskellige handelsaftaler som EU har indgået med 3. lande.

Der er forskel på aftalerne som EU har indgået med deres partnerskabslande. Nogle af dem er ensidige, hvilket betyder, at der bl.a. ved import i EU kan gives præferencetold (nedsat told), hvis betingelserne herfor er opfyldt. Andre af aftalerne er gensidige hvilket betyder, at der ved både import i EU og aftalelandene kan gives præferencetold (nedsat told), hvis betingelserne herfor er opfyldt. Effekten af disse aftaler er den samme, da der ved fremvisning af præferenceoprindelsesdokumentation, kan opnås nedsat told i importlandene.

Oversigt over ensidige og gensidige handelsaftaler som EU har indgået med deres partnerskabslande kan du finde på her Kommissionens hjemmeside.

På dette Link ligeledes fra EU Kommissionens hjemmeside, kan der findes meget information om de enkelte handelsaftaler som EU har indgået.