Som hovedregel skal varens transaktionsværdi anvendes ved fastsættelse af toldværdien.

Dette afsnit indeholder reglerne om, hvad der skal indgå i transaktionsværdien, herunder eventuelle elementer som gør, at transaktionsværdien skal justeres, så man får et reelt billede af den pris, der faktisk er betalt, eller skal betales for varen.

Afsnittet indeholder:

Se EUTK art. 70 og 71.