I toldværdien medregnes den del af nedenstående fragtbeløb, der vedrører transporten uden for EU's toldområde, det vil sige med de procentandele, der fremgår af GF Bilag 23-01. Modtager et luftfragtselskab egne varer, som er transporteret gratis med et andet luftfragtselskabs fly, kan nedenstående fragtbeløb også anvendes.

Efter drøftelse i EU's toldkodeksudvalg i 2001 er det besluttet, at luftfartsselskaber, der hører til Association of European Airlines (AEA), og som transporterer egne varer med selskabernes egne fly, kan anvende følgende fragtbeløb ved fastsættelsen af toldværdien for disse varer.

Beløbene er følgende:

  • Fra USA og Canada: 1,49 US-dollar pr. kg
  • Fra Europa, Nordafrika og Mellemøsten: 1,28 US-dollar pr. kg
  • Fra resten af verden: 2,04 US-dollar pr. kg