For almindelige postforsendelser skal porto til bestemmelsesstedet medregnes fuldt ud i toldværdien. Dette gælder ikke eventuelle ekstra posttakster, der opkræves i indførselslandet.

Se GF artikel 139.

Bemærk særligt for leveringsomkostninger for varer fra Tyrkiet

Toldsamarbejdsudvalget EF-Tyrkiet har for Toldunionen mellem EF og Tyrkiet, truffet følgende afgørelse. Se 2006/646, EU T L 265 af 26.09.2006:

Aftale Nr. 1/2006, artikel 19

Transportomkostninger og omkostninger til forsikring, lastning og håndtering i forbindelse med transport af varer fra lande uden for EU, der påløber efter, at varerne er ført ind i toldunions område, medregnes ikke ved fastsættelsen af toldværdien. Dette gælder dog kun hvis omkostningerne er særskilt angivet i forhold til den pris, som faktisk er betalt eller skal betales for varerne.

Aftale Nr. 1/2006, artikel 3

Angående gennemførelsesbestemmelserne til toldsamarbejdet mellem EU og Tyrkiet:

Med forbehold for de i grundafgørelsen fastsatte bestemmelser om fri omsætning gælder, jf. aftalens afsnit II, at det er Toldkodeksens regler der gælder inden for EU's toldområde, og den tyrkiske toldkodeks, som finder anvendelse inden for Tyrkiets toldområde. Luftfragtomkostningerne skal deles op, se dette kapitels afsnit om luftfragtomkostninger nedenfor, hvor man finder Tyrkiet anført, som tredjeland under zone P. Se  GF bilag 23-01.

Landbrugsvarer og varer, der er genstand for antidumping told, er ikke omfattet af afgørelsen.