Lovgrundlaget for sikkerhedsstillelse for potentiel og eksisterende toldskyld findes i:

  • EU-toldkodeksen (EUTK) art. 89 - 100

  • Kommissionens delegerede forordning (DF) art. 81 - 84

  • Kommissionens gennemførelsesforordning (GF) art. 147 - 158.

I toldlovens (TDL) § 30 og i bekendtgørelsen om toldbehandling (TBEK Kapitel 3, som ændret ved Skatteministeriets BEK nr. 1453 af 30/11/2016, § 1, nr. 2, findes de nationale bestemmelser omkring registrering, afregning og sikkerhedsstillelse.