Afsnit F.A.14.1 indeholder for nuværende alene de ændringer af bestemmelserne om summarisk indpassageangivelse, der følger af EU-toldkodeksen med tilhørende gennemførelsesretsakter, som finder anvendelse fra 1. maj 2016.

Bestemmelserne om summarisk indpassageangivelse er således hovedsagelig fortsat beskrevet under det hidtidige afsnit (se afsnit F.A.32), hvortil der henvises.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for den meddelelse, som skal afgives, inden varer ankommer til EU's toldområde.

Afsnittet indeholder:

  • Formål (F.A.14.1.1)
  • Lovgrundlag (F.A.14.1.2)
  • Pligt til at indgive en summarisk indpassageangivelse (F.A.14.1.3)
  • Fritagelse for at indgive en summarisk indpassageangivelse (F.A.14.1.4)
  • Toldsted hvortil en summarisk indpassageangivelse skal indgives (F.A.14.1.5)
  • Frister for at indgive en summarisk indpassageangivelse (F.A.14.1.6)
  • Indholdet af en summarisk indpassageangivelse (F.A.14.1.7)
  • Ændring og ugyldiggørelse af en summarisk indpassageangivelse (F.A.14.1.8)
  • Erstatning for en summarisk indpassageangivelse (F.A.14.1.9)
  • Risikoanalyse (F.A.14.1.10)