Afsnit F.A.14.2 indeholder for nuværende alene de ændringer af bestemmelserne om varers ankomst, der følger af EU-toldkodeksen med tilhørende gennemførelsesretsakter, som finder anvendelse fra 1. maj 2016.

Bestemmelserne om varers ankomst er således hovedsagelig fortsat beskrevet under afsnit F.A.30 Manifestsystemet (se afsnit F.A.33).

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for de formaliteter, der skal iagttages i forbindelse med ankomst af varer fra steder uden for EU.

Afsnittet indeholder: