Indhold

Dette afsnit beskriver proceduren for bevis for den toldmæssige status som EU-varer (T2L), jf. overgangsbestemmelserne i DFO.

Afsnittet indeholder:

  • Bevismidler for varers toldmæssige status som EU-varer (F.A.15.2.1)
  • Hvordan anvendes T2L (F.A.15.2.2)
  • Anvendelse af andet dokument end T2L (F.A.15.2.3)

Jf. overgangsbestemmelserne i DFO, skal den hidtidige procedure med den papirbaserede styring fortsætte. Omfatter bevisførelsen for den toldmæssige status som EU-varer, ved brug af T2L dokument. Dette gælder frem til det nye PoUS-system kan tages i brug. T2L dokumentet benyttes for varer, som transporteres enten med skib eller fly. Man skal anføre bogstavet "C" (svarende til "T2L") ud for de relevante poster på manifestet.

Procedurer i overgangsperioden:

Formularer til brug for bevis for den toldmæssige status som EU-varer

  1. Indtil datoen for ibrugtagning af EUTK-systemet til bevis for EU-status, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2016/578/EU, kan toldmyndighederne tillade, at der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til udveksling og lagring af oplysninger vedrørende beviset for den toldmæssige status som EU-varer.
  2. Når der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til at bevise den toldmæssige status som EU-varer, skal der indleveres et "T2L"- eller "T2LF"-dokument ved anvendelse af formularens eksemplar 4 eller eksemplar 4/5, som er vist i DF afsnit III, bilag B-01.
  3. Om nødvendigt suppleres denne formular med et eller flere supplementsformularer svarende til eksemplar 4 eller eksemplar 4/5, som er vist i DF afsnit IV i bilag B-01 i .
  4. Indtil datoen for ibrugtagning af EUTK-systemet til bevis for EU-status, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2016/578/EU, tillader toldmyndighederne, at der benyttes ladelister, som er opstillet ved benyttelse af den formular, der er vist i GF del II, kapitel III, bilag 72-04 til , i stedet for supplementsformularer som den beskrivende del af et "T2L"- eller "T2LF"-dokument.
  5. Hvis der benyttes elektroniske databehandlingsteknikker af toldmyndighederne til at udarbejde "T2L"- eller "T2LF"-dokumentet, og der dermed ikke kan benyttes supplementsformularer, skal den i stk. 2 i denne artikel nævnte formular suppleres med et eller flere formularer svarende til eksemplar 4 eller eksemplar 4/5, som er vist i afsnit III i bilag B-01 i DF.
  6. Hvis en autoriseret udsteder benytter det særlige stempel, som der henvises til i DF art. 129a, stk. 2, litra e), nr. ii), skal dette stempel være godkendt af toldmyndighederne og svare til den model, som er vist i DF del II, kapitel II, i bilag 72-04. GF afsnit 23 og 23.1 i bilag 72-04.