Formålet med EU's forsendelsesordning er at lette forsendelsen af varer. Der skal kun undersøges formaliteter og foretages kontrol ved afgangs- og bestemmelsestoldstederne. De administrative formaliteter mellem afgangs- og bestemmelsestoldstederne er reduceret til, at der skal afgives grænseovergangsattest ved passage af EU's ydre grænse til et fælles forsendelsesland eller ved passage af en grænse mellem fælles forsendelseslande.

EU-forsendelse er et udtryk, der bruges i forbindelse med EU's forsendelsesordning. EU-forsendelse er en ordning, der bruges til at sikre kontrollen med varer under transport, der typisk er ankommet til EU fra lande uden for EU og derfor skal fortoldes eller overgå til en anden toldprocedure.

EU's medlemsstater er omfattet af ordningen. Se afsnit F.A.3.1.2 om hvilke lande er medlemmer af EU.   

Grønland og Færøerne er ikke medlemmer af EU.

I 1987 blev der indgået en konvention om en fælles forsendelsesprocedure mellem EU og EFTA-landene (Island, Norge og Schweiz) om lettelser i samhandlen. Liechtenstein tilsluttede sig konventionen i 1991, Tyrkiet i 2012, Republikken Nordmakedonien i 2015, Serbien i 2016 og xStorbritannien i 2021x.

EU og Andorra har indgået en aftale om forsendelse af varer mellem EU og Andorra. Derudover er der indgået aftale om forsendelse mellem EU og San Marino. Ordningerne med Andorra og San Marino kan ikke anvendes i forbindelse med konventionen om en fælles forsendelsesprocedure.

Forsendelsesangivelsen - NCTS

Ved forsendelse af varer anvendes et forsendelsesledsagedokument, der udskrives fra forsendelsessystemet NCTS (New Computerized Transit System). Se afsnit F.A.20.3 om forsendelsessystemet NCTS.

Systemet anvendes af alle forsendelseslandene. Forsendelsesoplysninger skal indgives i systemet af virksomhederne. Toldstyrelsen indtaster kun forsendelsesangivelser, der er afgivet af rejsende (privatpersoner). 

Før NCTS anvendte man som forsendelsesangivelse enhedsdokumentet (SAD). Enhedsdokumentet skal fortsat anvendes, hvis NCTS ikke kan benyttes, fx ved systemnedbrud, hvor man overgår til beredskabsproceduren (nødproceduren) for EU-forsendelse.

Enhedsdokumentet er et ottesiders blanketsæt. Dokumentet kan dog trykkes og anvendes i sæt, der passer til den enkelte vareførselssituation. Ved forsendelse af varer skal eksemplar 1, 4 og 5 anvendes under beredskabsproceduren.