Indhold

Dette afsnit handler om TIR-ordningen, som er en international forsendelsesordning til brug for godstransport ad landevej, der foregår uden omladning over flere grænser. TIR-ordningen kan ikke anvendes internt i EU.

Afsnittet indeholder:

  • Formål og lovgrundlag (F.A.20.11.1)
  • Principperne i TIR-ordningen (F.A.20.11.2)
  • Elektronisk afgivelse af TIR-data til NCTS (F.A.20.11.3)