Følgende frister for at indgive en angivelse inden afgang finder anvendelse fra 1. maj 2016:

Transport ad søvejen

For containergods er fristen

 • som udgangspunkt senest 24 timer inden varerne lastes på det skib, hvorpå de skal forlade EU.
 • For containergods mellem EU og
  • Grønland
  • Færøerne
  • Island
  • havne ved
   • Østersøen
   • Nordsøen
   • Sortehavet
   • Middelhavet og
  • alle havne i Marokko
  • havne i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, bortset fra havne beliggende i Nordirland, samt Kanaløerne og Isle of Man

er fristen senest 2 timer inden godsets afgang fra en havn i EU's toldområde.

For containergods mellem områder uden for EU's toldområde og

 • de franske oversøiske departementer
 • Acorerne
 • Madeira
 • De Kanariske Øer

er fristen senest 2 timer inden afgang fra en havn i EU's toldområde, hvis rejsen varer under 24 timer.

For transport, der ikke omfatter containergods

 • er fristen senest 2 timer inden afgang fra en havn i EU's toldområde.

Se DF art. 244, stk. 1, litra a).

Transport ad luftvejen

For transport med luftfartøjer

 • er fristen 30 minutter inden afgang fra en lufthavn i EU

Se DF art. 244, stk. 1, litra b).

Transport ad indre vandveje og vejtransport

For vejtransport og transport ad indre vandveje (floder o.lign.)

 • er fristen senest 1 time inden varerne skal forlade EU

Se DF art. 244, stk. 1, litra c).

Transport med jernbane

For transport med jernbane

 • hvis togrejsen fra sidste oprangeringsstation til udpassagetoldstedet varer mindre end to timer, er fristen senest 1 time inden varerne ankommer til det sted, som udpassagetoldstedet er ansvarligt for
 • i andre tilfælde er fristen senest 2 timer inden varerne skal forlade EU

Se DF art. 244, stk. 1, litra d).

Restitutionsvarer

For varer for hvilke der anmodes om restitution

 • er fristen uanset transportform senest ved lastningen af varerne i overensstemmelse med KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. 612/2009 af 7. juli 2009 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter art. 5, stk. 7.

Se DF art. 244, stk. 2.

Særlige typer af transport

Fristen for indgivelse af en angivelse forud for afgang, er den frist, som gælder for det aktive transportmiddel, der transporterer varerne ud af EU, i følgende tilfælde

 • når varerne er ankommet til udpassagetoldstedet med et andet transportmiddel, som de overflyttes fra, inden de forlader EU (intermodal transport)
 • når varerne er ankommet til udpassagetoldstedet med et transportmiddel, som selv transporteres med det aktive transportmiddel, som forlader EU (kombineret transport.

Se DF art. 244, stk. 3.

Force majeure

Fristerne for indgivelse af en angivelse forud for afgang finder ikke anvendelse i tilfælde af force majeure. Se DF art. 244, stk. 4.

Internationale aftaler

Der dispenseres fra forpligtelsen til at indgive en angivelse forud for afgang, hvor det er påkrævet i henhold til internationale aftaler. Se EUTK art. 263, stk. 2, litra b).