Dato for udgivelse
23 May 2016 13:31
Til
Importører mv
Sagsnummer
16-0151791
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
20.05.2016
7318 15 81 11-98    Udgår og erstattes af:
7318 15 81 --------Under 800 Mpa:
11 ---------Selvlåsende bolte og møtrikker af typen Hi-Lok      3,7%
---------I andre tilfælde:
61 ----------Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer 3,7%
69 ----------Andre varer 3,7%
21.05.2016
7318 15 89 11-98      Udgår og erstattes af:
7318 15 89 --------800 Mpa og derover:
11 ---------Selvlåsende bolte og møtrikker af typen Hi-Lok 3,7%
---------I andre tilfælde:
61 ----------Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer 3,7%
69 ----------Andre varer 3,7%
7318 15 90 11-98 Udgår og erstattes af:
7318 15 90 ------I andre tilfælde:
-------Selvlåsende bolte og møtrikker af typen Hi-Lok:
11 --------Af rustfrit stål 3,7%
21 --------I andre tilfælde 3,7%
-------Andre varer:
--------Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer:
61 ---------Af rustfrit stål 3,7%
71 ---------I andre tilfælde 3,7%
--------I andre tilfælde:
81 ---------Af rustfrit stål 3,7%
91 ---------I andre tilfælde 3,7%
7318 21 00 21-98 Udgår og erstattes af:
7318 21 00 --Fjedrende underlagsskiver og låseskiver:
---Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer:
21 ----Af rustfrit stål 3,7%
31 ----I andre tilfælde 3,7%
---I andre tilfælde:
91 ----Af rustfrit stål 3,7%
95 ----I andre tilfælde 3,7%
7318 22 00 21-98 Udgår og erstattes af:
7318 22 00 -- Andre underlagsskiver:
---Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer:
21 ----Af rustfrit stål 3,7%
31 ----I andre tilfælde 3,7%
---I andre tilfælde:
91 ----Af rustfrit stål 3,7%
95 ----I andre tilfælde 3,7%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2016) som forventes udsendt ultimo juni 2016.