Danske virksomheder, som enten er det ultimative moderselskab eller stedfortrædende moderselskab i en koncern omfattet af land for land-rapporteringspligt, skal indberette til Skattestyrelsen. Dette krav er på baggrund af den internationale aftale om automatisk udveksling af land for land-rapporter, som Danmark har været en del af siden 2016.

For English version of the text click here

Rapporten skal indberettes digitalt til Skattestyrelsen i fast xml-filformat efter OECDs anvisninger. 

Find hjælp i Skattestyrelsens indberetningsvejledning til land for land-rapportering samt vejledning til xml-filformat (oecd.org), som også er en vejledning til de land for land-rapporteringspligtige virksomheder.

Indberet

Indberet ved at logge på TastSelv Erhverv > Skat > Land for land (CBC)

For indsendelse af tilkendegivelsen om land for land-rapportering se afsnit Tilkendegiv land for land-rapport.

Danske virksomheder, der er del af en multinational koncern med en konsolideret omsætning på 5,6 mia. kr. eller mere i et indkomstår, skal tilkendegive over for Skattestyrelsen, hvilket koncernselskab der har pligt til at indgive en land for land-rapport for det efterfølgende indkomstår, inden udløbet af dette indkomstår. Det følger af skattekontrollovens § 3 B, stk. 14.

Tilkendegiv land for land-rapport ved at logge på TastSelv Erhverv > Skat > Land for land (CBC).

Find hjælp til at tilkendegive om Land for land i Skattestyrelsens Vejledning til Land for land tilkendegivelse.

Inden for en sambeskatning er det kun administrationsselskabet, der skal tilkendegive om land for land-rapportering på vegne af hele sambeskatningskredsen.