Cpr-, cvr-/se- eller VAT-nummer

Indtast cpr-, cvr-/se- eller VAT-nummer (momsnummer) på den person eller virksomhed, der har udført arbejdet.

Hvis arbejdet er udført af en privatperson, skal du bruge cpr-nummer (10 cifre). Personen skal være fyldt 18 år ved udgangen af året, hvor arbejdet er udført, og have almindelig skattepligt i Danmark.

Hvis arbejdet er udført af en dansk virksomhed, skal du bruge cvr- eller se-nummer (8 cifre). Virksomheden skal være momsregistreret i Danmark for helårs- og fritidsboliger i Danmark. For fritidsboliger i udlandet skal virksomheden tillige være moms- eller afgiftssregistreret i det land, hvor arbejdet udføres. 

Hvis arbejdet er udført af en udenlandsk virksomhed, skal du bruge et VAT-nummer (momsnummer). Hvis arbejdet er udført af en person i udlandet, skal du bruge personidentifikationsnummer (op til 20 cifre/bogstaver).

Ligger fritidsboligen i udlandet, er det en betingelse, at arbejdet udføres af en virksomhed, der er momsregistreret i et EU-/EØS-land.

Ligger fritidsboligen i et ikke-EU/EØS-land, skal virksomheden også være momsregistreret eller registreret i forhold til andre omsætningsafgifter eller i forhold til indkomstskatter vedrørende det pågældende arbejde.

Brug vores cvr-nummersøger til at tjekke, at du har det rigtige cvr- eller se-nummer.

Du kan også søge på momsnumre (VAT-numre):

Søg på momsnumre i Danmark

Søg på momsnumre i EU (Europa-Kommissionens hjemmeside)

BEMÆRK: Personer (cpr-numre) kan kun udføre serviceydelser (rengøring, børnepasning, havearbejde eller vinduespudsning). Virksomheder (cvr-/se-numre) kan udføre både serviceydelser og vedligeholdelse. Læs mere om håndværkerfradrag, og hvilke ydelser der giver fradrag.

Fik du svar på dine spørgsmål?