Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:37
Serienummer
S nr. 64
Resumé

Vejledningen beskriver, hvordan udlejningsbureauer, feriecentre mv., der udlejer fritidsboliger for andre, skal indberette oplysninger om lejeindtægterne til Skattestyrelsen. I vejledningen beskrives kravene til ind­be­retning, og hvordan bureauet indberetter via TastSelv Erhverv.  

Indberetningsordningen er udformet i samarbejde med Feriehusudlejernes Bran­cheforening (FB).

Hvad er nyt?

Styrelsesnavnet er rettet fra SKAT til Skattestyrelsen. Vejledningen (inklusiv skærmbilleder) er derudover uændret.

ISBN-nummer
978-87-417-0214-8
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen