Indhold

Dette afsnit handler om toldkontrol af tog.

Toldkontrol af tog

Trafikken mellem det danske toldområde og lande uden for EU er undergivet Toldstyrelsens tilsyn og kontrol. Toldstyrelsen har ret til at kontrollere alle tog og togdele, og togpersonalet har pligt til at afgive de nødvendige oplysninger for kontrollens gennemførelse.

Se TDL § 15, stk. 1 og § 16, stk. 1.