Kasinoets eftersyn af det spilletekniske udstyr

Kasinoet skal dagligt påse, at det spilletekniske udstyr fungerer fejlfrit.

Se BEK nr. 772/2017 § 44. 

Kasinoets egenkontrolprogram

Kasinoet skal have et betryggende egenkontrolprogram, som er en skriftlig beskrivelse af kasinoets faste interne regler og procedurer, der skal sikre, at reglerne i BEK nr.772/2017 og den øvrige spillelovgivning, overholdes.

Egenkontrolprogrammet skal indeholde regler og procedurer for følgende:

  1. Registrering af personer, som ønsker selvudelukkelse efter reglerne i BEK nr. 772/2017 §§ 9 og 10.
  2. Hvilke ansatte, der må beskæftige sig med gevinstudbetalinger, optællinger, vekslinger og besidde nøgler til bokse til kontanter og tronce mv.
  3. Optælling af spillekort, spillemærker og kontanter, herunder attestering af disse.
  4. De enkelte spillebordes beholdning af spillemærker. 
  5. Håndtering af eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med optælling af spillekort, spillemærker og kontanter.
  6. Vekslinger og gevinstudbetalinger, herunder gevinstudbetalinger ved check og bankoverførsel samt attestering heraf.
  7. Aflåsning og håndtering af tronce og de enkelte spillebordes bokse til kontanter.
  8. Den daglige kontrol med at det spilletekniske udstyr fungerer fejlfrit.
  9. Elektronisk overvågning.
  10. Regnskabsførelse, herunder attestering af disse.

Kasinoet skal udarbejde en bemyndigelsesprotokol, hvoraf det fremgår, hvilke ansatte der er bemyndiget til at beskæftige sig med gevinstudbetalinger, optællinger, vekslinger og besidde nøgler til bokse til kontanter og tronce mv.

Det er et krav, at kasinoet indfører, følger og dokumenterer de regler og procedurer, der følger af ovenstående krav til egenkontrolprogrammet.

Kasinoet har desuden en pligt til at sørge for, at de ansatte, der er beskæftiget med egentlig kasinovirksomhed, er gjort bekendt med egenkontrolprogrammet.

Se BEK nr. 772/2017 § 45.