Hvis en gæst ønsker at klage til kasinoet over afviklingen af spillet, skal klagen indgives skriftligt til kasinoet, og den skal indeholde information om klagers identitet samt en begrundelse for det forhold, der klages over. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, kan kasinoet afvise klagen.

Kasinoet skal behandle klagen hurtigst muligt, og hvis klagen ikke er afgjort inden for 14 dage, skal kasinoet informere klageren om, hvornår denne kan forvente en afgørelse i sagen.

Kasinoet skal opbevare dokumenter, der indgår i klagesager, herunder også dokumenter i sager om afviste klager, i mindst 2 år.

Se BEK nr. 772/2017 § 50.