Det er kun personer over 18 år, som må få adgang til kasinoerne. Se SPILL § 15.

Tilladelsesindehaveren må ligeledes kun sælge og markedsføre spil til personer, som er over 18 år. Se SPILL § 34, stk. 1.