Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:18
Serienummer
S nr. 2
Resumé

Vejledningen retter sig mod virksomheder, der ifølge skattekontrollovens § 8S skal foretage indberetning til anpartskontrolordningen.

Hvad er nyt?

Styrelsesnavnet er rettet fra SKAT til Skattestyrelsen. Vejledningen er derudover uændret.

ISBN-nummer
978-87-417-0210-0
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen