Indhold

Dette afsnit handler om indkomstopgørelsen i et fast driftssted i henhold til OECD's Reports on the Attribution of Profits to Permanent Establishments (PE-rapporterne af 2008 og 2010).

Afsnittet indeholder: