Indhold

Dette afsnit handler om de i TPG kap. IX beskrevne fire situationer, hvor der i forbindelse med en omstrukturering sker overdragelse af "noget af værdi". Denne sektion skal læses i nær sammenhæng med indholdet i TPG kap. I og VI og afsnit C.D.11.3 og C.D.11.6.