Dato for udgivelse
30 Aug 2017 13:34
Til
Pensionsinstitutter
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Mandtalslisten til pensionsinstitutter med grønlandske kunder er nu sendt ud. Sammen med listen følger også en vejledning i, hvordan oplysningerne sendes til SKAT.

Oplysninger skal være sendt til SKAT senest 29. september 2017.


PAL-skat for personer bosat i Grønland
Der blev den 20. februar 2012 aftalt et tillæg til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale. Tillægget betyder, at Danmark opkræver PAL-skat på vegne af Grønland for personer bosiddende i Grønland.

PAL-skatten for personer bosiddende i Grønland indgår i den ordinære angivelse af PAL-skat, som pensionsinstitutterne allerede har indberettet og indbetalt.

Pensionsinstitutterne har ikke nødvendigvis sikker viden om hvilke kunder, der er bosiddende i Grønland. På baggrund af indberetningerne til CPS-systemet sender SKAT en mandtalsliste til pensionsinstitutterne med de cpr-numre, som PAL-skatten skal oplyses for.

Hvordan i 2017
SKAT har sendt mandtalslister til pensionsinstitutterne via brev. Har instituttet bedt om at få listen digitalt, er den sendt digitalt via TastSelv erhverv.

På baggrund af mandtalslisten skal pensionsinstitutterne sende følgende oplysninger:

  • Summen af PAL-skat for de grønlandske kunder (et samlet beløb).

  • Det faktiske antal kunder, som indgår i summen.

  • Pensionsinstituttets cvr-nr.

  • Det indkomstår, som PAL-skatten vedrører.

Tidsplan
Mandtalslisten til pensionsinstitutter med grønlandske kunder er sendt ud nu. 

SKAT skal modtage institutternes oplysninger senest 29. september 2017.

Brug sikker mail, når oplysningerne sendes til SKAT
Gå på skat.dk, log på Erhverv, og indsend oplysningerne ved brug af kontaktformularen under menupunktet, Kontakt. Se mere i brevet. 

Opgaven med at indsamle oplysninger om PAL-skatten til Grønland er relativ lille, og gennemføres derfor manuelt i en forsøgsperiode. Erfaringerne kommer til at danne grundlag for at etablere den endelige proces. SKAT modtager derfor meget gerne tilbagemeldinger om, hvordan processen opleves, og hvordan den evt. kan forbedres. Tilbagemeldinger sendes til ekapital@skat.dk.